Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

List do Galacjan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 41 lub 44 lata).
Czas:
49 lub 52 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia.
Cel:
Podkreślenie prawdy, że usprawiedliwienie, obiecane jeszcze przed nadaniem Prawa, oraz rozwój duchowego życia stają się udziałem grzesznika wyłącznie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Usprawiedliwienie jest sprawą wiary.

Rozdział 1

1. Sza'ul, wysłannik - posłannictwo swoje otrzymałem nie od ludzi ani przez pośrednictwo ludzi, ale za sprawą Jeszui Mesjasza i Boga Ojca, który wskrzesił Go z martwych - a także wszyscy bracia, którzy są ze mną,  2. do Wspólnot Mesjanicznych w Galacji:  3. łaska wam i szalom od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jeszui Mesjasza,  4. który oddał siebie za nasze grzechy, aby nas wyzwolić z obecnego nikczemnego porządku tego świata, w posłuszeństwie woli Boga, naszego Ojca.  5. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.  6. Zdumiony jestem, że tak się wam śpieszy, aby się odsunąć ode mnie, od tego, który z łaski Mesjasza wezwał was, i aby zwrócić się ku jakiejś innej rzekomej "Dobrej Nowinie",  7. która nie jest wcale żadną dobrą nowiną! Chodzi po prostu o to, że pewni ludzie nie dają wam spokoju i usiłują wypaczyć prawdziwą Dobrą Nowinę Mesjasza.  8. Gdybyśmy jednak nawet my - albo też nawet i anioł z nieba! - mieli wam oznajmić jakąś tak zwaną Dobrą Nowinę przeciwną tej Dobrej Nowinie, którą wam faktycznie oznajmiliśmy - niech taki ktoś będzie przeklęty na wieki!  9. Już powiedzieliśmy i mówię to jeszcze raz: jeśli ktoś głosi "Dobrą Nowinę" przeciwną temu, co otrzymaliście, niech będzie przeklęty na wieki!  10. Czy wygląda to tak, jakbym próbował zaskarbić sobie ludzkie uznanie? Nie! Chcę uznania Bożego! A może usiłuję schlebiać ludziom? Gdybym nadal to robił, nie byłbym sługą Mesjasza.  11. Ponadto chcę, bracia, aby było jasne, że Dobra Nowina, tak jak ją głoszę, nie jest wytworem ludzkim,  12. bo ani nie otrzymałem jej od kogoś innego, ani mnie jej nie nauczano - przyszła ona jako bezpośrednie objawienie dane przez Jeszuę Mesjasza.  13. Bo słyszeliście, jak przedtem żyłem w tradycyjnym judaizmie, jak czyniłem, co w mojej mocy, aby prześladować Bożą Wspólnotę Mesjaniczną i zniszczyć ją,  14. i o tym, jak - ponieważ pałałem większą żarliwością względem tradycji przekazanych przez mych praojców niż większość moich rówieśników Żydów - w tradycyjnym judaizmie czyniłem znacznie szybsze postępy niż oni.  15. Kiedy jednak Bóg, który mnie wybrał, nim jeszcze przyszedłem na świat, i wezwał mnie w swej łasce, postanowił  16. objawić mi swego Syna, abym Go mógł rozgłaszać nie-Żydom, nie radziłem się nikogo  17. i nie udałem się w górę do Jeruszalaim, aby zobaczyć się z tymi, którzy wysłannikami byli przede mną. Za to od razu wyruszyłem do Arabii, a potem wróciłem do Dammeseku.  18. Dopiero trzy lata później wybrałem się w górę do Jeruszalaim, aby poznać Kefę, i zostałem z nim dwa tygodnie,  19. poza nim jednak nie spotkałem innych wysłanników, wyjąwszy Ja'akowa, brata Pańskiego.  20. (Co do tych spraw, o których wam teraz piszę, zaklinam się przed Bogiem, że nie kłamię!).  21. Potem udałem się do Syrii i Cylicji,  22. ale w J'hudzie zgromadzenia mesjaniczne nie wiedziały nawet, jak wyglądam -  23. bo słyszeli tylko wieści: "Ten, który niegdyś nas prześladował, teraz głosi Dobrą Nowinę o wierze, którą ongi usiłował zniszczyć!".  24. I chwalili Boga z mojego powodu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org