Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

List do Filipian

Autor:
Apostoł Paweł (pisał do wspólnoty założonej 10 lat wcześniej).
Czas:
Ok. 61 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Podziękowanie za partnerstwo w głoszeniu dobrej nowiny.
Temat:
Chrystus to prawdziwe życie, służba to owocny trud, przeciwności to składowa sukcesu, śmierć to przybycie na spotkanie z Panem – utęsknione, ostateczne i rozciągające się na wieki.

Rozdział 1

1. Sza'ul i Tymoteusz, niewolnicy Mesjasza Jeszui, do całego ludu Bożego zjednoczonego z Mesjaszem Jeszuą, a mieszkającego w Filippi, wraz z przywódcami zgromadzenia i szammaszim:  2. łaska wam i szalom od Boga, naszego Ojca, i Pana Jeszui Mesjasza.  3. Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, gdy o was myślę.  4. Ilekroć modlę się za was wszystkich, zawsze modlę się z radością,  5. bo mieliście udział w rozgłaszaniu Dobrej Nowiny od pierwszego dnia aż do dziś.  6. A tego jestem pewien: że Ten, który rozpoczął wśród was dobre dzieło, będzie dawał mu wzrost, aż stanie się ono doskonałe w Dniu Mesjasza Jeszui.  7. Słusznie w ten sposób o was wszystkich myślę, bo mam was na sercu, bowiem czy jestem w kajdanach, czy bronię Dobrej Nowiny i ugruntowuję ją, wy wszyscy macie ze mną udział w tej zaszczytnej pracy.  8. Bóg może zaświadczyć, jak tęsknię za wami wszystkimi głębokim uczuciem Mesjasza Jeszui.  9. A o to się modlę: aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w pełnię poznania i głębię rozeznania,  10. abyście byli w stanie ocenić, co jest najlepsze, i mogli w ten sposób okazać się czyści i bez zmazy w Dniu Mesjasza,  11. obfitujący w owoc sprawiedliwości, który przychodzi przez Jeszuę Mesjasza - na chwałę i cześć Bogu.  12. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, przyczyniło się do szerzenia Dobrej Nowiny.  13. Stało się jasne dla całego pałacu i dla wszystkich innych, że to ze względu na Mesjasza jestem w kajdanach.  14. Ponadto mój pobyt w więzieniu dodał otuchy większości braci w Panu, tak że stali się znacznie śmielsi w nieustraszonym głoszeniu słowa Bożego.  15. To prawda, że niektórzy rozgłaszają Mesjasza z zazdrości i chęci współzawodnictwa, inni jednak robią to w dobrej wierze.  16. Ci postępują w miłości, świadomi, że jestem, gdzie jestem, za obronę Dobrej Nowiny,  17. tamci zaś zwiastują Mesjasza z samolubnych ambicji, z nieczystych pobudek, licząc, że mogą mi w więzieniu narobić kłopotów.  18. Lecz cóż z tego? Liczy się to jedynie, że na wszelakie sposoby, już to uczciwe, już to nieszczere, Mesjasz jest głoszony, i z tego się raduję. Owszem, i dalej będę się radował,  19. bo wiem, że to przyczyni się do mojego uwolnienia, dzięki waszym modlitwom i pokrzepieniu, jakiego mi udziela Duch Jeszui Mesjasza.  20. Wszystko to jest zgodne z moim najszczerszym oczekiwaniem i nadzieją, że nie będę musiał się wstydzić, lecz że teraz jak zawsze Mesjasz zostanie uwielbiony w moim ciele: albo żywym, albo martwym.  21. Bo dla mnie życie to Mesjasz, a śmierć to zysk.  22. Jeśli jednak żyjąc dalej w ciele, mogę wykonywać owocne dzieło, to nie wiem, co wybrać.  23. Staję przed dylematem: pragnę odejść, aby być z Mesjaszem - to daleko lepsze -  24. ale ze względu na was potrzebniejsze jest zostać jeszcze w ciele.  25. Tak, jestem tego pewien; wiem zatem, że zostanę dalej z wami, aby pomóc wam wzrastać w wierze i radować się w niej.  26. A wtedy przez to, że ponownie będę wśród was, jeszcze ważniejszy będziecie mieli powód, aby szczycić się Mesjaszem Jeszuą.  27. Tylko prowadźcie swoje życie w sposób godny Dobrej Nowiny o Mesjaszu, tak abyście - czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy to gdy usłyszę o was z daleka - trwali niewzruszenie, zjednoczeni w duchu, walcząc jednomyślnie o wiarę Dobrej Nowiny,  28. nie lękając się niczego, co robią przeciwnicy. Będzie to dla nich sygnałem, że zmierzają do zguby, wy zaś do wyzwolenia. A to pochodzi od Boga,  29. bo ze względu na Mesjasza zostało wam dane nie tylko pokładać w Nim ufność, ale i cierpieć dla Niego,  30. toczyć te same boje, jakie kiedyś widzieliście, że ja toczyłem, a teraz słyszycie, że toczę je nadal. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org