Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

I List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Zachęcenie wierzących do wytrwałego trzymania się zasad chrześcijańskiego życia, wyjaśnienie sprawy zmartwychwstania oraz okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa dniem zwycięstwa dla wierzących.

Rozdział 1

1. Sza'ul, Sila i Tymoteusz do Wspólnoty Mesjanicznej w Tesalonice, zjednoczonej z Bogiem Ojcem i Panem Jeszuą Mesjaszem: łaska wam i szalom.  2. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, regularnie wymieniając was w modlitwach,  3. wspominając przed Bogiem, Ojcem naszym, to, co w was sprawił nasz Pan Jeszua Mesjasz - że ufność wasza rodzi czyny, miłość wasza - ciężki znój, a nadzieja wasza - wytrwałość.  4. Wiemy, bracia, że Bóg was ukochał i wybrał,  5. że Dobra Nowina, którąśmy przynieśli, stała się dla was sprawą nie samych tylko słów, ale i mocy, Ruach Ha-Kodesz i pełnego przeświadczenia, bo też wiecie, jak żyliśmy ze względu na was, gdyśmy byli wśród was.  6. Rzeczywiście staliście się naśladowcami naszymi i Pana i mimo że przechodziliście ciężki ucisk, przyjęliście Słowo z radością płynącą z Ruach Ha-Kodesz.  7. W ten sposób staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai,  8. bo orędzie Pana rozbrzmiało nie tylko w Macedonii i Achai, ale wszędzie, gdzie dowiedziano się o waszej ufności do Boga. Skutek jest taki, że nie potrzebujemy nic mówić,  9. bo oni sami bez przerwy mówią nam o przyjęciu, jakie nam zgotowaliście, i jak od bałwanów odwróciliście się do Boga, aby służyć prawdziwemu Bogu, Temu, który żyje,  10. i wyczekiwać Jego Syna Jeszui, którego On wskrzesił z martwych, aż ukaże się z nieba i ocali nas przed nadciągającą furią sądu Bożego. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org