Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

II List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Wyjaśnienie niejasności związanych z powtórnym przyjściem Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa i codzienne życie wierzących.

Rozdział 1

1. Sza'ul, Sila i Tymoteusz do Wspólnoty Mesjanicznej w Tesalonice, zjednoczonej z Bogiem, naszym Ojcem, i Panem Jeszuą Mesjaszem:  2. łaska wam i szalom od Boga Ojca i Pana Jeszui Mesjasza.  3. Musimy nieustannie dziękować zawsze za was Bogu, bracia, co godzi się czynić, bo wasza ufność wciąż wzrasta, a miłość, jaką żywicie do siebie nawzajem, nadal się pomnaża.  4. Dlatego szczycimy się wami w zgromadzeniach Bożych z powodu waszej wytrwałości i ufności pomimo wszystkich prześladowań i kłopotów, jakich doznajecie.  5. To jasny dowód, że sąd Boży jest sprawiedliwy, a po wszystkim zostaniecie uznani za godnych Królestwa Bożego, za które cierpicie.  6. Bo sprawiedliwe jest, aby Bóg odpłacił podwójnie tym, którzy was dręczą,  7. i aby wraz z nami dał wytchnienie wam, udręczonym, kiedy objawi się z nieba Pan Jeszua ze swoimi potężnymi aniołami  8. w ognistym płomieniu. Ukarze On wtedy tych, którzy nie znają Boga, czyli tych, którzy nie słuchają Dobrej Nowiny naszego Pana Jeszui i nie są jej posłuszni.  9. Poniosą sprawiedliwą karę wiecznej zagłady, z dala od oblicza Pana i od chwały Jego potęgi.  10. W owym Dniu, kiedy przyjdzie On, aby być wielbionym przez swój lud święty i podziwianym przez wszystkich, którzy zaufali, wy będziecie wśród nich, bo zaufaliście złożonemu przez nas świadectwu.  11. Mając to na względzie, zawsze modlimy się za was, aby nasz Bóg uczynił was godnymi Jego powołania i przez swą moc wypełnił każdy wasz dobry zamysł i każdy czyn płynący z waszej ufności.  12. W ten sposób imię naszego Pana Jeszui będzie uwielbione w was, a wy w Nim, zgodnie z łaską naszego Boga i Pana Jeszui Mesjasza. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org