Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

I List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
Czas:
Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym lub Filippi.
Cel:
Wsparcie trzydziestoletniego duszpasterza radami na temat kierowania lokalną wspólnotą kościoła.
Temat:
Jezus Chrystus podstawą nauczania, a wiara czynna w miłości – jego celem.

Rozdział 1

1. Sza'ul, wysłannik Mesjasza Jeszui z rozkazu Boga, naszego wyzwoliciela, i Mesjasza Jeszui, nadziei naszej,  2. do Tymoteusza, prawdziwego syna przez wzgląd na twą ufność: łaska, miłosierdzie i szalom od Boga Ojca i Mesjasza Jeszui, naszego Pana.  3. Tak jak ci radziłem, kiedy wyruszałem do Macedonii, pozostań w Efezie, aby pewnym ludziom głoszącym inną naukę nakazać, by tego zaprzestali.  4. Niech przestaną zaprzątać sobie głowę mitami i niekończącymi się rodowodami, bo przez to ludzie zajmują się spekulacjami, zamiast wykonywać dzieło Boże, co wymaga ufności.  5. Celem tego nakazu jest zachęcanie do miłości płynącej z czystego serca, z dobrego sumienia i ze szczerej ufności.  6. Niektórzy, podążając w niewłaściwym kierunku, zabrnęli w bezowocne dysputy.  7. Chcą być nauczycielami Tory, a nie rozumieją ani własnych słów, ani spraw, o których wygłaszają tak szumne deklaracje.  8. Wiemy, że Tora jest dobra, pod warunkiem, że stosuje się ją zgodnie z jej zamysłem.  9. Zdajemy sobie sprawę, że Tora nie jest dla człowieka, którego Bóg ogłosił sprawiedliwym, ale dla tych, którzy nie chcą Tory słuchać i buntują się, dla bezbożnych i grzesznych, niegodziwych i miłujących ten świat, dla ojcobójców i matkobójców, morderców,  10. rozpustnych - i heteroseksualistów, i homoseksualistów - dla handlarzy niewolników, kłamców, krzywoprzysiężców i dla każdego, kto postępuje wbrew zdrowej nauce,  11. zgodnej z Dobrą Nowiną Boga pełnego chwały i błogosławionego. Ta Dobra Nowina została powierzona mnie  12. i dziękuję Temu, który mnie umocnił, Mesjaszowi Jeszui, Panu naszemu, że uznał mnie za na tyle godnego, aby mnie przeznaczyć do tej służby,  13. mimo że byłem niegdyś bluźniercę, prześladowcą, człowiekiem butnym! Ale okazano mi miłosierdzie, bo działałem w niewierze, nie rozumiejąc, co czynię.  14. Łaska naszego Pana została mi udzielona przeobficie wraz z ufnością i miłością, które przychodzą przez Mesjasza Jeszuę.  15. Oto zatem stwierdzenie, któremu możesz zaufać, w pełni zasługujące na uznanie - że Mesjasz przyszedł na świat zbawić grzeszników, a spośród grzeszników ja jestem pierwszy!  16. I właśnie dlatego okazano mi miłosierdzie - aby we mnie, pierwszym spośród grzeszników, Jeszua Mesjasz okazał swą wielką cierpliwość, na przykład dla tych, którzy później mieli złożyć w Nim ufność, a przez to otrzymać życie wieczne.  17. Niech zatem Królowi - wiecznemu, niezniszczalnemu i niewidzialnemu, jedynemu istniejącemu Bogu - będzie cześć i chwała na wieki wieków! Amen.  18. To zadanie, synu Tymoteuszu, powierzam tobie, zgodnie z proroctwami o tobie wygłoszonymi - abyś na mocy tych proroctw staczał dobry bój,  19. zbrojny w ufność i dobre sumienie. Odrzucając sumienie, niektórzy stali się rozbitkami w swej ufności -  20. wśród nich są Hymenaj i Aleksander. Wydałem ich Przeciwnikowi, aby się oduczyli lżyć Boga. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org