Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

II List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Czas:
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Miejsce:
Rzym, „cela śmierci”.
Cel:
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Temat:
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.

Rozdział 1

1. Sza'ul, wysłannik Mesjasza Jeszui z woli Bożej dającej obietnicę życia przez zjednoczenie z Mesjaszem Jeszuą,  2. do Tymoteusza, drogiego mojego syna: łaska, miłosierdzie i szalom od Boga Ojca i Mesjasza Jeszui, naszego Pana.  3. Dzięki składam Bogu, którego czczę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, regularnie wspominając cię w modlitwach nocą i dniem.  4. Przypominam sobie twoje łzy i pragnę cię ujrzeć, aby mnie wypełniła radość.  5. Wspominam twą szczerą ufność, taką samą ufność, jaką miały twoja babka Lois i twoja matka Eunice, i jestem przekonany, że ufność tę masz teraz i ty.  6. Z tej przyczyny przypominam ci, abyś rozniecił płomień daru Bożego, jaki otrzymałeś za pośrednictwem mojej s'michy.  7. Bo Bóg dał nam Ducha, który rodzi nie bojaźń, ale moc, miłość i opanowanie.  8. Nie wstydź się zatem składać świadectwa o naszym Panu ani o mnie, Jego więźniu. Przeciwnie, przyjmuj swój udział w znoszeniu pohańbienia ze względu na Dobrą Nowinę. Bóg da ci siłę do tego,  9. bo On nas wyzwolił i wezwał do życia w świętości jako swój lud. Stało się to nie ze względu na nasze uczynki, ale z powodu Jego własnego zamiaru i łaski, jaką dał nam, którzy jesteśmy zjednoczeni z Mesjaszem Jeszuą. Uczynił to, zanim zaczął się czas,  10. ale obwieścił to publicznie dopiero teraz przez objawienie się naszego Wyzwoliciela, Mesjasza Jeszui, który obalił śmierć, a przez Dobrą Nowinę odsłonił życie i nieśmiertelność.  11. To tej właśnie Dobrej Nowiny zostałem mianowany głosicielem, wysłannikiem i nauczycielem goim  12. i dlatego tak oto cierpię. Ale nie wstydzę się, bo wiem, w kim złożyłem ufność, a jestem przekonany, że umie On ustrzec aż do owego Dnia to, co mi powierzył.  13. Podążaj za zdrowym nauczaniem, które ode mnie słyszałeś, z ufnością i miłością, którą masz w Mesjaszu Jeszui.  14. Pilnuj tego wielkiego skarbu, który został ci powierzony, z pomocą Ruach Ha-Kodesz, który w nas mieszka.  15. Wiesz, że wszyscy w prowincji Azja odwrócili się ode mnie, również Figel i Hermogenes.  16. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo był mi często pociechą i nie wstydził się mojego uwięzienia.  17. Przeciwnie, kiedy przybył do Rzymu, pilnie mnie szukał, aż mnie znalazł.  18. Niech Pan sprawi, aby znalazł owego Dnia miłosierdzie u Adonai. A dobrze wiesz, jak bardzo mi pomógł w Efezie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org