Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

List do Hebrajczyków

Autor:
Misjonarz i duszpasterz nieznany z imienia.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane. (Być może napisany w Italii do Żydów w Ziemi Izraela lub w Ziemi Izraela do Żydów w Italii).
Cel:
Przekonanie wierzących o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i odwiedzenie ich od myśli o powrocie do Starego Przymierza.
Temat:
Jezus Chrystus ostatecznym objawieniem Boga.

Rozdział 1

1. W dniach minionych Bóg przemawiał na wiele rozmaitych sposobów do Ojców przez proroków.  2. Teraz jednak, w acharit-hajamim, przemówił do nas przez swego Syna, któremu powierzył własność wszystkiego i przez którego stworzył wszechświat.  3. Syn ten jest jasnością Sz'chiny, wyrażeniem Bożej istoty, podtrzymującym wszystko, co istnieje, swym potężnym słowem; a kiedy już dokonał przez siebie oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Ha-G'dula Ba-M'romim.  4. Stał się On więc kimś znacznie lepszym od aniołów, a dane Mu przez Boga imię wyższe jest niż ich imię.  5. Bo do którego z aniołów rzekł kiedykolwiek Bóg: "Jesteś moim Synem, dziś stałem się Twym Ojcem"? Również o żadnym z aniołów Bóg nie powiedział: "Ja będę Jego Ojcem, a On będzie moim Synem".  6. I znów: kiedy Bóg wprowadza swego Pierworodnego na świat, mówi: "Niech oddają Mu cześć wszyscy aniołowie Boży".  7. Zaiste, mówiąc o aniołach, powiada On: "...który czyni swych aniołów wichrami, a sługi swe płomieniami ognia",  8. lecz do Syna mówi: "Tron Twój, o Boże, będzie trwał na wieki wieków, Ty swym Królestwem władasz berłem sprawiedliwości,  9. umiłowałeś prawość, a znienawidziłeś niegodziwość. Dlatego, Boże, namaścił Cię Bóg Twój olejkiem radości szczodrzej niż Twych towarzyszy";  10. oraz: "Na początku, Panie, położyłeś fundamenty ziemi, niebo jest dziełem Twoich rąk.  11. One znikną, ale Ty pozostaniesz, jak odzienie się zestarzeją  12. i zwiniesz je jak płaszcz. Owszem, zmienią się jak odzienie, lecz Ty pozostajesz ten sam, lata Twoje nigdy się nie skończą".  13. Poza tym do którego z aniołów powiedział kiedykolwiek: "Usiądź po mojej prawicy, aż uczynię Twoich nieprzyjaciół podnóżkiem dla Twoich stóp"?  14. Czyż wszyscy oni nie są tylko duchami, które służą, posłanymi do pomocy tym, których Bóg wyzwoli? 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org