Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

II List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Prawda i miłość — broń przeciw fałszywej nauce.

Rozdział 1

1. Starszy do wybranej pani i jej dzieci, których miłuję w prawdzie, i nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy doszli do poznania prawdy,  2. z powodu Prawdy, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki:  3. łaska, miłosierdzie i szalom niech będą z nami od Boga Ojca i od Jeszui Mesjasza, Syna Ojca, w prawdzie i miłości.  4. Bardzo się ucieszyłem, gdy przekonałem się, że niektóre twoje dzieci żyją w prawdzie, tak jak Ojciec nam nakazał.  5. Teraz zaś, droga pani, proszę, abyśmy kochali się wzajemnie - nie jakoby był to nowy nakaz, o którym wam piszę, bo jest to ten, który mieliśmy od początku.  6. Ponadto, oto, czym jest miłość: abyśmy żyli według Jego nakazów. Taki jest nakaz, jak zresztą słyszeliście od początku. Żyjcie według niego!  7. Bo wielu zwodzicieli wyszło na świat, ludzi, którzy nie uznają przyjścia Jeszui Mesjasza jako człowieka. Taki ktoś jest zwodzicielem i anty-Mesjaszem.  8. Strzeżcie się, abyście nie stracili tego, na coście pracowali, abyście otrzymali pełną nagrodę.  9. Każdy, kto wybiega naprzód i nie pozostaje wierny temu, czego nauczał Mesjasz, nie ma Boga. Ci, którzy pozostają wierni Jego nauce, mają i Ojca, i Syna.  10. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go w swoim domu. Nie mówcie mu nawet "szalom!",  11. bo ten, kto mówi mu "szalom!", ma udział w jego złych czynach.  12. Choć mam wam wiele do napisania, wolałbym w tym wypadku nie używać papieru i atramentu. Mam za to nadzieję, że przybędę i zobaczę was, i porozmawiam z wami osobiście, tak aby nasza radość była pełna.  13. Dzieci twojej wybranej siostry przesyłają ci pozdrowienia. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org