Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

Objawienie Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
95 r. po Chr.
Miejsce:
Wyspa Patmos (na Morzu Egejskim).
Cel:
Poinformowanie wierzących o przyszłych dziejach świata i Kościoła oraz zachęcenie ich przez to do trwania w wierze.
Temat:
Jezus Chrystus początkiem i końcem dziejów świata.

Rozdział 1

1. Oto objawienie, które Bóg dał Jeszui Mesjaszowi, aby mógł On ukazać swoim sługom, co musi stać się już wkrótce. Oznajmił On to, posyłając swego anioła do sługi swego Jochanana,  2. który zaświadczył na rzecz Słowa Bożego i świadectwa Jeszui Mesjasza w sprawie tego, co widział.  3. Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa, jeśli tylko zachowują to, co w nim zapisano! Bo czas jest bliski!  4. Jochanan do siedmiu wspólnot mesjanicznych w prowincji Azja: łaska wam i szalom od Tego, który jest, który był i który nadchodzi; od siedmiorakiego Ducha przed Jego tronem  5. i od Jeszui Mesjasza, wiernego świadka, pierworodnego spośród umarłych i władcy królów ziemi. Jego to, Tego, który nas miłuje, który wyzwolił nas z naszych grzechów za cenę swojej krwi,  6. który sprawił, że staliśmy się królestwem, czyli kohanim dla Boga, Jego Ojca, Jego niech będzie chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.  7. Spójrzcie! On nadchodzi wśród obłoków! Ujrzy Go każde oko, także ci, którzy Go przebili, i wszystkie plemiona Ziemi będą Go opłakiwać. Tak! Amen!  8. "Ja jestem A i Z - mówi Adonai -Bóg wojsk niebieskich, Ten, który jest, który był i który nadchodzi".  9. Ja, Jochanan, jestem waszym bratem i współuczestnikiem w cierpieniu, godności królewskiej oraz wytrwałości, jakie płyną ze zjednoczenia z Jeszuą. Zesłano mnie na wyspę zwaną Patmos za głoszenie nauki Boga i świadczenie o Jeszui.  10. W Duchu znalazłem się w Dniu Pana i usłyszałem za sobą głos donośny, niczym trąba,  11. który mówił: "Zapisz, co widzisz, na zwoju i poślij to siedmiu wspólnotom mesjanicznym - Efezowi, Smyrnie, Pergamonowi, Tiatyrze, Sardis, Filadelfii i Laodycei!".  12. Obejrzałem się, żeby zobaczyć, kto do mnie mówi, a gdy się odwróciłem, ujrzałem siedem złotych menor,  13. a między menorami był ktoś podobny do Syna Człowieczego, odziany w szatę aż do stóp, przepasany złotą szarfą na piersiach.  14. Jego głowa i włosy były białe jak śnieżnobiała wełna, Jego oczy jak ognisty płomień,  15. Jego stopy niczym polerowany mosiądz oczyszczany w piecu hutniczym, a Jego głos jak dźwięk rwących wód.  16. W prawej ręce trzymał siedem gwiazd, z Jego ust wychodził ostry miecz obosieczny, a Jego oblicze było jak słońce świecące pełnią swej mocy.  17. Gdy Go ujrzałem, padłem u Jego stóp jak martwy. Położył na mnie swą prawicę i rzekł: "Nie bój się! Jam jest Pierwszy i Ostatni,  18. Żyjący. Byłem umarły, ale spójrz! Żyję na wieki wieków! I dzierżę klucze do Śmierci i Sz'olu.  19. Zapisz więc, co widzisz, i to, co jest teraz, i to, co nastąpi potem.  20. A oto ukryte znaczenie siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce, i siedmiu złotych menor: siedem gwiazd to aniołowie siedmiu wspólnot mesjanicznych, a siedem menor to siedem wspólnot mesjanicznych. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org