Biblia Paulistów, 2016

II Księga Samuela

Autor:
Natan, Gad oraz inni autorzy i redaktorzy na przestrzeni wieków (na co może wskazywać 1Krn 29:29-30).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1010-960 r. p. Chr., tj. od śmierci Saula do schyłku rządów Dawida; (2) mniejsze jednostki literackie mogą pochodzić z opisywanego okresu, o dalszych redakcjach świadczy np. 1Sm 27:6.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie Bożego działania w życiu i panowaniu Dawida.
Temat:
Działanie Boga w Izraelu za pośrednictwem Dawida.

Rozdział 1

1. Saul już nie żył, kiedy Dawid powrócił do Siklag po rozgromieniu Amalekitów. Dawid spędził tam dwa dni.  2. Trzeciego dnia przybył pewien człowiek z obozu Saula. Miał rozdarte szaty i proch na głowie. Kiedy zjawił się przed Dawidem, upadł na ziemię i oddał mu pokłon.  3. Dawid zapytał go: „Skąd przychodzisz?”. Ten mu odpowiedział: „Uratowałem się z obozu izraelskiego”.  4. Dawid rzekł: „Mów, co się stało!”. Ten mówił: „Wojsko izraelskie uciekło z pola bitwy, a wielu spośród żołnierzy zostało zabitych. Zginęli również Saul i jego syn Jonatan”.  5. Dawid zapytał młodzieńca, który przyniósł mu wieści: „Skąd wiesz, że zginęli Saul i jego syn Jonatan?”.  6. Ten odpowiedział: „Przypadkiem znalazłem się na górze Gilboa. Niespodziewanie zobaczyłem Saula, jak tkwił nadziany na swoją włócznię. Ze wszystkich stron był otoczony przez wrogie rydwany i jeźdźców.  7. Rozglądał się wokół siebie, a kiedy mnie dostrzegł, przywołał mnie. Odpowiedziałem: Oto jestem.  8. Zapytał: «Kim jesteś?». Odpowiedziałem: Jestem Amalekitą.  9. Wtedy powiedział do mnie: «Podejdź, proszę, do mnie i zabij mnie, bo czuję szarpiące skurcze, a wciąż jestem w pełni świadomy».  10. Podszedłem więc i dobiłem go, bo wiedziałem, że nie przeżyje i już się nie podniesie. Zdjąłem też koronę z jego głowy i bransoletę, którą nosił na ręce, i przyniosłem je tutaj memu panu”.  11. Dawid rozdarł swoje szaty. Podobnie zrobili też wszyscy jego towarzysze.  12. Aż do wieczora głośno płakali i pościli na znak żałoby po Saulu i Jonatanie, jego synu, oraz wszystkich spośród Izraela, ludu JAHWE, którzy polegli od miecza.  13. W końcu Dawid zapytał młodzieńca, który mu przyniósł wiadomości: „Kim jesteś?”. Ten odpowiedział: „Jestem synem pewnego osiedleńca amalekickiego”.  14. „I odważyłeś się podnieść rękę na pomazańca PANA?” - zawołał Dawid.  15. Po czym wezwał jednego z żołnierzy i rozkazał mu: „Idź i zabij go!”. Żołnierz wymierzył śmiertelny cios Amalekicie,  16. a Dawid orzekł: „Umierasz z własnej winy, gdyż sam wydałeś wyrok na siebie, mówiąc: «Ja zabiłem pomazańca PANA»”.  17. Wtedy Dawid ułożył specjalną pieśń na cześć Saula i jego syna Jonatana.  18. Polecił też, aby nauczyli się jej mieszkańcy Judy. Jest to „Pieśń o łuku”, tak jak zapisana została w Księdze Sprawiedliwego.  19. „Dlaczego padła na wzgórzach twoja ozdoba, Izraelu, dlaczego polegli twoi dzielni wojownicy?  20. W Gat tego nie opowiadajcie, nie rozgłaszajcie na ulicach Aszkelonu, by nie cieszyły się córki Filistynów, nie weseliły się córki nieobrzezanych!  21. Góry Gilboa! Pozostańcie bez rosy i deszczu! Niech wyschną pola na waszych zboczach, bo tam została skalana tarcza mocarzy. Tarcza Saula nie została namaszczona oliwą,  22. lecz krwią zranionych i tłuszczem mocarzy! Łuk Jonatana nigdy się nie cofał, i miecz Saula nie wracał daremnie.  23. Saul i Jonatan serdecznie się kochali za życia i nawet śmierć nie zdołała ich rozłączyć. Szybsi byli od orłów, od lwów mocniejsi!  24. Córki izraelskie, płaczcie nad Saulem, który was ubierał w rozkoszną purpurę, złotymi klejnotami ozdabiał wasze suknie!  25. Czemu polegli dzielni wojownicy w samym środku bitwy? Dlaczego zginął Jonatan na wzgórzach?  26. Żal mi cię, mój bracie, Jonatanie, bo byłeś mi bardzo drogi. Cudowna była dla mnie twoja przyjaźń, cenniejsza niż miłość kobiet!  27. Oto polegli dzielni wojownicy, przepadły narzędzia walki!”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org