Biblia Paulistów, 2016

Księga Przysłów

Autor:
Salomon, Agur, Lemuel, redaktorzy Hiskiasza i inni, nienazwani.
Czas:
(1) Powstawania zbioru: 970-686 r. p. Chr. (między panowaniem Salomona a Hiskiasza); (2) późniejszego wkładu, w tym redakcyjnego: trudny do ustalenia.
Miejsce:
Jerozolima.
Cel:
Podanie młodym ludziom zasad samodzielnego życia.
Temat:
Bojaźń JAHWE jest pierwszą zasadą mądrości.

Rozdział 1

1. Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla Izraela,  2. służące do poznania mądrości i karności, do zrozumienia pouczeń o umiejętności,  3. do zdobycia obyczajów, sprawiedliwości, praworządności i uczciwości.  4. Dzięki nim niedoświadczeni nabierają rozwagi, a młodzieńcy uzyskują wiedzę i zdolność rozeznania.  5. Niech słucha ich mądry i pomnaża swą wiedzę, a pojętny nabywa biegłości.  6. One pozwalają rozumieć język przysłów i przypowieści, wypowiedzi mędrców i ich zagadki.  7. Bojaźń JAHWE jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i nauką.  8. Słuchaj, mój synu, upomnień ojcowskich i nie lekceważ pouczeń swej matki,  9. bo są one wspaniałym wieńcem na twej głowie i ozdobnym łańcuchem na twojej szyi.  10. Synu mój, kiedy cię kuszą grzesznicy, nie ulegaj im!  11. Kiedy mówią: „Chodź z nami! Urządźmy zasadzkę, aby przelać czyjąś krew! Bez powodu zaczaimy się na niewinnych.  12. Wchłoniemy ich jak kraina umarłych, żywych i zdrowych zrównamy z tymi, którzy schodzą do grobu.  13. Zagarniemy dla siebie cały ich dobytek, zgromadzimy w domach mnóstwo łupu.  14. Przyłącz się do nas! Będziemy równo dzielić nasze zyski!”.  15. Synu mój, nie wybieraj się z nimi w drogę, swą stopę trzymaj z dala od ich ścieżki!  16. Bo do zła biegną ich nogi, pędzą, aby rozlać krew.  17. Co z tego, że lecące ptaki widzą rozciągniętą sieć?  18. Tak samo oni urządzają zasadzkę, by przelać własną krew. Czają się na swe własne życie.  19. Taki jest los każdego, kto goni za nieuczciwym zyskiem. Swojemu właścicielowi taki zysk odbierze życie.  20. Mądrość woła głośno na ulicach, podnosi głos na placach,  21. przemawia w zatłoczonych miejscach, wygłasza mowę u wylotu bram miejskich:  22. „Jak długo jeszcze, niedoświadczeni, będziecie kochać brak doświadczenia, dokąd, szydercy, będziecie szydzić, a wy, nierozumni, nienawidzić wiedzy?  23. Przyjmijcie moje upomnienia! Oto chcę wam przekazać mego ducha, oznajmić moje słowa.  24. Bo gdy wołałam, odwracaliście się, kiedy wyciągałam ręce, nikt na to nie zważał.  25. Lekceważyliście każdą moją radę i nie przyjmowaliście mojego upomnienia.  26. Dlatego będę się naigrawać z waszego nieszczęścia, będę was wyśmiewać, gdy ogarnie was lęk,  27. gdy strach uderzy w was jak burza, a nieszczęście porwie was jak huragan, gdy przygniecie was ucisk i troska.  28. Wówczas będą mnie wzywać, ale nie odpowiem, będą pilnie szukać, ale mnie nie znajdą,  29. bo znienawidzili wiedzę, nie skłaniali się ku bojaźni JAHWE.  30. Nie postępowali według mojej rady, gardzili każdym moim upomnieniem.  31. Będą więc jeść owoce swych uczynków, dosyć będą mieli swych własnych rad!  32. Bo niedoświadczonych zgubi ich upór, a głupców zniszczy beztroski spokój.  33. Ten zaś, kto mnie słucha, będzie mieszkał bezpiecznie, niezagrożony złem”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org