Biblia Paulistów, 2016

Mądrość Syracha

Rozdział 1

1. Liczne i wielkie dzieła zostały nam przekazane przez Prawo, Proroków  2. i tych, którzy po nich przyszli,  3. dzięki którym należy chwalić Izraela za naukę i mądrość.  4. Aby były znane nie tylko tym, którzy potrafią je czytać,  5. lecz dla wszystkich kochających naukę stały się użyteczne  6. w mówieniu i pisaniu,  7. dziadek mój Jezus, oddawszy się całkowicie poznaniu  8. Prawa,  9. Proroków  10. i innych Pism przodków,  11. stał się ich biegłym znawcą.  12. On sam został skłoniony do napisania czegoś pożytecznego z nauki i mądrości,  13. tak aby kochający naukę dostąpili poznania  14. i bardziej pogłębili swe życie zgodne z Prawem.  15. Proszę więc,  16. abyście z życzliwością i uwagą  17. czytali.  18. Bądźcie wyrozumiali  19. tam, gdzie jak się wydaje,  20. mimo wielkiego wysiłku włożonego w tłumaczenie,  21. niektórych wyrażeń nie można było oddać.  22. Nie mają one tej samej siły wyrazu czytane po hebrajsku i przełożone na inny język.  23. Nie tylko ta księga,  24. ale i samo Prawo, Prorocy,  25. jak i pozostałe Pisma  26. niemało różnią się od oryginału.  27. Kiedy w trzydziestym ósmym roku panowania króla Euergetesa  28. znalazłem tam kopię dzieła o wielkim znaczeniu.  29. Czułem się zmuszony poświęcić się i dołożyć starań oraz trudu, aby przetłumaczyć tę księgę.  30. Wiele bezsennych nocy i studiów poświęciłem  31. w tym czasie,  32. aby dzieło doprowadzić do końca  33. i wydać je dla tych, którzy pozostają na obczyźnie,  34. a którzy chcą zdobywać naukę  35. i dostosować swoje zwyczaje do wymogów Prawa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org