Biblia Paulistów, 2016

Księga Izajasza

Autor:
Izajasz.
Czas:
Ok. 745-686 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Obnażenie uchybień moralnych narodu, wezwanie do ich korekty, zapowiedź nadchodzącego upadku, kary i przyszłego powodzenia.
Temat:
Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.

Rozdział 1

1. Widzenie Izajasza, syna Amosa, które miał za dni królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza, o Judzie i Jerozolimie.  2. Posłuchaj, niebo! Nakłoń uszu, ziemio, bo JAHWE przemawia! „Wychowałem synów i wyniosłem wysoko, a oni Mnie zdradzili!  3. Wół zna swego gospodarza i osioł - żłób swego pana, a Izrael Mnie nie poznaje, mój lud niczego nie rozumie”.  4. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złoczyńców i synom wyrodnym! Opuścili JAHWE, wzgardzili Świętym Izraela, odwrócili się od Niego.  5. Gdzie was jeszcze chłostać? Mnożycie przestępstwa! Cała głowa już chora, całe serce osłabłe!  6. Od stóp do głowy nie ma zdrowego miejsca. Same blizny i sińce, a świeże rany - nieprzewiązane, nieopatrzone i niezwilżone oliwą.  7. Wasza ziemia jest pustynią, wasze miasta - spalone w ogniu! Plony pól waszych zjadają obcy na waszych oczach. Spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy.  8. Opuszczona więc córka Syjonu jak szałas w winnicy, jak altanka w ogrodzie warzywnym, jak oblężone miasto!  9. Gdyby JAHWE Zastępów nie pozostawił nam reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, bylibyśmy podobni do Gomory.  10. Słuchajcie słów JAHWE, przywódcy Sodomy! Otwórz się na naukę naszego Boga, o, ludu Gomory!  11. „Po cóż Mi wasze niezliczone ofiary? - mówi JAHWE. Dość mam całopaleń z baranów i tłuszczu tuczonych cielców! Nie mam już upodobania we krwi wołów, jagniąt i kozłów.  12. Gdy przychodzicie przed moje oblicze, czy ktoś od was wymaga, żebyście wydeptywali moje dziedzińce?  13. Nie przynoście Mi więcej ofiar nieszczerych. Wstręt budzi we Mnie wasze kadzidło, nie znoszę świąt nowiu, szabatu, zwoływania zgromadzeń, uroczystych obrzędów naznaczonych grzechem.  14. Dni nowiu i świąt waszych na wskroś już nie cierpię, stały Mi się ciężarem, już nie mogę ich znieść.  15. Gdy wyciągniecie do Mnie swe ręce, zasłonię przed wami moje oczy, choćbyście mnożyli modły, Ja ich nie wysłucham. Ręce wasze są pełne krwi!  16. Obmyjcie się! Oczyśćcie! Usuńcie sprzed mojego oblicza zło waszych niecnych czynów. Przestańcie czynić źle!  17. Uczcie się czynić dobrze! Szukajcie tego, co prawe! Poskramiajcie ciemięzcę, brońcie prawa sieroty, stawajcie w obronie wdowy!  18. Chodźcie, rozsądźmy - mówi JAHWE. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat - nad śnieg wybieleją. Choćby były czerwone jak purpura - staną się białe jak wełna.  19. Jeżeli naprawdę posłuchacie, będziecie zażywali dóbr ziemi.  20. Lecz jeśli będziecie trwać w uporze - miecz was wytępi”. Tak orzekły usta PANA!  21. Ach, jakąż nierządnicą stał się Gród Wierności! Syjon był pełen prawości, siedzibą sprawiedliwości, a teraz są w nim mordercy.  22. Twoje srebro zamieniło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą.  23. Przywódcy twoi to buntownicy i wspólnicy złodziei! Każdemu miłe przekupstwo i pogoń za podarkami. Nie bronią prawa sieroty, głusi są na skargi wdowy.  24. Dlatego tak mówi JAHWE, BÓG Zastępów, Mocarz Izraela: „Biada moim wrogom! Dokonam na nich pomsty, odpłacę moim nieprzyjaciołom.  25. I zwrócę moją rękę przeciwko tobie, wytopię w tyglu twój żużel i usunę wszelki ołów!  26. Przywrócę twoich sędziów jak dawniej, i twoich doradców - jak na początku. Znowu cię nazwą Miastem Sprawiedliwości, Grodem Wierności”.  27. Syjon będzie odkupiony dzięki prawości, a ci, którzy się w nim nawrócą - przez sprawiedliwość!  28. Odstępcy zostaną zgładzeni wraz z grzesznymi, zginą ci, którzy opuszczają JAHWE.  29. Będziecie się wstydzili terebintów, którymi się rozkoszujecie. Zarumienicie się z powodu gajów, które sobie upodobaliście.  30. Bo sami staniecie się jak terebint, którego liście więdną, i jak gaj bez wody.  31. Siłacz stanie się jak paździerz, a jego dzieło jak iskra. Spłoną razem i nikt nie zdoła ich zagasić. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org