Biblia Paulistów, 2016

Księga Kapłańska

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr., tj. wędrówka po pustyni; (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; 27:34; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek i pobytu narodu wybranego.
Cel:
Uporządkowanie czynności kapłańskich.
Temat:
Bóg dawcą przymierza i prawa.

Rozdział 1

1. I zawołał JAHWE do Mojżesza, i z Namiotu Spotkania rzekł mu:  2. „Przemów do Izraelitów i powiedz im: «Gdy jakiś człowiek spośród was będzie chciał złożyć JAHWE dar ofiarny, niech weźmie zwierzę spośród bydła lub trzody.  3. Jeśli ma to być ofiara całopalna, niech weźmie z bydła samca bez skazy, przyprowadzi go przed wejście do Namiotu Spotkania, by jego dar spodobał się JAHWE.  4. Potem położy rękę na głowie zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę całopalną, aby była ona przyjęta jako zadośćuczynienie za niego.  5. Następnie zabije młodego cielca przed JAHWE, a kapłani, synowie Aarona, przyniosą jego krew i skropią nią wokoło ołtarz, który stoi przed wejściem do Namiotu Spotkania.  6. Potem ściągnie skórę ze zwierzęcia złożonego na ofiarę całopalną i porąbie je na części.  7. Wtedy kapłani, synowie Aarona, rozpalą ogień na ołtarzu i położą na nim drwa.  8. Następnie ułożą porąbane części wraz z głową i tłuszczem na płonących drwach na ołtarzu.  9. Składający ofiarę obmyje wodą wnętrzności i nogi zwierzęcia, a kapłan spali wszystko na ołtarzu. To jest ofiara całopalna, spalana na miłą woń dla JAHWE.  10. Gdy natomiast będzie chciał złożyć ofiarę całopalną z trzody, to weźmie samca bez skazy spośród owiec lub kóz.  11. Zabije go przed JAHWE po północnej stronie ołtarza, a kapłani, synowie Aarona, jego krwią pokropią wokoło ołtarz.  12. Potem porąbie go na części, a kapłan umieści je, razem z głową i tłuszczem, na płonących drwach na ołtarzu.  13. Wnętrzności i nogi obmyje wodą, a kapłan weźmie to wszystko i spali na ołtarzu. To jest ofiara całopalna, spalana na miłą woń dla JAHWE.  14. Gdy będzie chciał złożyć JAHWE ofiarę całopalną z ptaka, to powinien przynieść synogarlicę lub młodego gołębia.  15. Wtedy kapłan zaniesie ptaka do ołtarza, ukręci mu głowę i spali na ołtarzu, a jego krew wyciśnie na ścianę ołtarza.  16. Potem usunie wole wraz z zawartością i wyrzuci je na popielisko znajdujące się po wschodniej stronie ołtarza.  17. Następnie naderwie jego skrzydła, lecz ich nie oderwie i spali go na płonących drwach na ołtarzu. To jest ofiara całopalna, spalana na miłą woń dla JAHWE. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org