Biblia Paulistów, 2016

Księga Jeremiasza

Autor:
Jeremiasz, Baruch oraz inni nieznani autorzy i redaktorzy (Jr 36:32; 51:64).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń i datowanych mów: 627-586 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: po 562 r. p. Chr.
Miejsce:
Jerozolima, ziemia Judy, nieokreślone miejsca zesłania.
Cel:
Ukazanie nieuchronności upadku narodu zbuntowanego przeciw Bogu.
Temat:
Bóg w obliczu nieodwracalnego zepsucia człowieka i tworzonych przez niego instytucji.

Rozdział 1

1. Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z kapłańskiego rodu z Anatot Beniamina.  2. JAHWE przemówił do niego za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy, w trzynastym roku jego panowania.  3. Przemawiał do niego również za dni Jojakima, syna Jozjasza, króla Judy, aż do końca jedenastego roku Sedecjasza, syna Jozjasza, króla Judy, kiedy to w piątym miesiącu przesiedlono mieszkańców Jerozolimy.  4. JAHWE przemówił do mnie następującymi słowami:  5. „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Zanim przyszedłeś na świat, uświęciłem cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów”.  6. A ja powiedziałem: Ach, JAHWE mój, Boże, nie umiem przemawiać, gdyż jestem młody.  7. Powiedział do mnie JAHWE: „Nie mów: «Jestem młody», bo pójdziesz, dokądkolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci polecę.  8. Nie bój się nikogo, gdyż Ja jestem z tobą, żeby cię bronić - wyrocznia JAHWE”.  9. JAHWE wyciągnął rękę, dotknął moich ust i powiedział mi: „Oto kładę moje słowa w twoje usta.  10. Patrz! Ustanawiam cię dzisiaj nad narodami i nad królestwami, żebyś wyrywał i powalał, żebyś niszczył i burzył, żebyś budował i sadził”.  11. JAHWE przemówił do mnie następującymi słowami: „Co widzisz, Jeremiaszu?”. Odpowiedziałem: Widzę gałązkę drzewa migdałowego.  12. Powiedział do mnie JAHWE: „Dobrze widzisz, gdyż Ja czuwam, aby moje słowo się spełniło”.  13. Ponownie JAHWE przemówił do mnie: „Co widzisz?”. Odpowiedziałem: Na północy widzę przechylony kipiący kocioł.  14. Powiedział mi JAHWE: „Z północy nadejdzie nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju.  15. Ja sam wezwę wszystkie rody królestw północnych - wyrocznia JAHWE. Przyjdą i ustawią swoje trony u wejścia do bram Jerozolimy, wokół otaczających ją murów i wokół wszystkich miast Judy.  16. Wydam na nie wyrok za wszelkie ich zło: że Mnie opuścili, palili kadzidło obcym bogom i oddawali pokłon dziełom rąk swoich.  17. Ty natomiast przepasz się, wstań i powiedz im wszystko, co ci nakażę. Nie lękaj się, abym cię nie napełnił trwogą przed nimi.  18. Czynię cię dziś umocnionym miastem, żelazną kolumną, murem ze spiżu przeciw całemu krajowi, królom Judy, jego książętom, kapłanom i ludowi ziemi.  19. Będą walczyć z tobą, ale cię nie pokonają, gdyż Ja jestem z Tobą - wyrocznia JAHWE - żeby cię bronić”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org