Biblia Paulistów, 2016

Lamentacje

Autor:
Jeremiasz
Czas:
586-562 r. p. Chr. z późniejszymi redakcjami.
Miejsce:
Jerozolima i nienazwane miejsca wygnania.
Cel:
Wyrażenie skruchy wobec Boga i prośby o ratunek.
Temat:
Wierność Bogu gwarancją bezpieczeństwa.

Rozdział 1

1. Ach, jakże jest samotne miasto niegdyś tak ludne! Stało się jakby wdową. Kiedyś wielkie wśród narodów, miasto - władczyni krain - poniżone jak niewolnica.  2. Bardzo gorzko płacze po nocach, łzami spływają jej lica. I żaden z jej kochanków już jej nie pociesza. Zdradzili ją wszyscy jej przyjaciele, stając się jej wrogami.  3. Gnany w niewolę udręczony Juda na ciężką służbę poddańczą. Zamieszkał wśród obcych ludów, nie znalazł odpoczynku. Dosięgli go wszyscy prześladowcy i go uciskają.  4. Drogi na Syjon okryte żałobą, bo nikt nie zdąża na święto. Wszystkie jego bramy są puste, kapłani jego wzdychają, dziewice pogrążone są w smutku i pełen jest goryczy.  5. Harcują nad nim wrogowie, tryumfują jego nieprzyjaciele, bo JAHWE dotknął go karą za mnóstwo jego występków. Jego dzieci poszły w niewolę, pędzone przed wrogiem.  6. Wyzuto Syjon z całego jego dostojeństwa. Książęta jego są jak jelenie, co nie znalazły pastwiska, i bez siły uchodzą przed tym, który je ściga.  7. Za dni swej udręki i smutku, gdy jej lud wpadł w ręce wroga i znikąd nie miała ratunku - Jerozolima wspomina swoją dawną świetność. Widząc ją, wrogowie szydzili z powodu jej klęski.  8. Chętnie Jerozolima grzeszyła, dlatego stała się odrazą. Wzgardzili nią wszyscy, którzy ją poważali, bo oglądali jej nagość. A ona wzdycha i twarz swą odwraca.  9. Tkwi nieczystość w fałdach jej sukni; nie zważała na swoją przyszłość. Tak nisko upadła! I nikt jej nie pocieszy. Spójrz, JAHWE, na jej udrękę, bo sroży się nieprzyjaciel.  10. Jej wszystkie bogactwa wpadły w ręce wroga. I widziała, jak poganie wdarli się do jej świątyni, choć zabroniłeś im wchodzić do Twojego zgromadzenia.  11. Każdy z jej ludu wzdycha, szukając chleba. Oddaje swe skarby za żywność, by życie ratować. Spójrz, JAHWE, i zobacz, jak jestem wzgardzona!  12. Ludzie! Wy wszyscy przechodzący drogą, przyjrzyjcie się i zobaczcie! Czy jest ból równy memu bólowi, który mnie przytłacza, a którym JAHWE mnie dotknął w dniu swego srogiego gniewu?  13. Moje kości poraził ogniem zesłanym z wysoka. Zastawił sidła na moje nogi i zmusił mnie do odwrotu. Uczynił mnie pustkowiem, cierpię całymi dniami.  14. Nałożył mi jarzmo za grzechy i mocno je ścisnął. Ciąży mi ono na szyi, trawi moje siły. JAHWE wydał mnie w ich ręce, nie mogę wyrwać się z ich mocy.  15. Spośród ludu mego Pan wytracił wszystkich mocarzy. Zwołał przeciwko mnie zgraję, by zmiażdżyć moją młodzież; JAHWE, jak w tłoczni, podeptał dziewiczą Judeę.  16. Ach, dlatego płaczę, a moje oczy zalane są łzami, bo daleko ode mnie jest pocieszyciel, który mógłby uratować mi życie. Moi synowie przejęci trwogą, bo wróg jest bardzo mocny.  17. Pocieszyciela nie ma już Syjon, chociaż wyciąga swe ręce. JAHWE nasłał na Jakuba jego wrogich sąsiadów. Jeruzalem stało się pośród nich odrazą.  18. Czyż JAHWE nie jest sprawiedliwy? A ja sprzeciwiałam się Jego mowie. Słuchajcie, wszystkie narody! Przyjrzyjcie się mojej boleści: moje dziewice i młodzieńcy poszli na wygnanie.  19. Kochanków moich wzywałam, lecz oni mnie zdradzili. Kapłani moi i starsi wyginęli w mieście, szukając pokarmu dla siebie, by życie ratować.  20. Racz wejrzeć, JAHWE, bo jestem w udręce! Burzą się moje wnętrzności. Serce we mnie się kraje, bo uparcie się buntowałam. Na zewnątrz miecz zabija, a w domu - zaraza.  21. Słychać moje jęki, a nikt mnie nie pociesza. Wszyscy moi nieprzyjaciele, słysząc o mej klęsce, cieszą się, żeś mi to uczynił. Niech przyjdzie dzień, któryś zapowiedział! Niech spotka ich to, co mnie spotkało!  22. Ty znasz całą ich przewrotność. Odpłać im, jak mnie odpłaciłeś za wszystkie moje grzechy. Tak! Wzmagają się moje jęki, a moje serce omdlewa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org