Biblia Paulistów, 2016

Księga Ozeasza

Autor:
Ozeasz.
Czas:
Ok. 753-729 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Zapowiedź kary za łamanie przymierza i zapowiedź przyszłej odnowy całego Izraela.
Temat:
Nieuchronność kary za grzech i niezmienność Bożego planu.

Rozdział 1

1. Słowo JAHWE do Ozeasza, syna Beeriego, w czasach Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów Judy, oraz w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela.  2. Kiedy JAHWE zaczął przemawiać do Ozeasza, powiedział do niego: „Idź i weź sobie za żonę kobietę nierządną i miej z nią dzieci nierządu, ponieważ kraj przez nierząd odwrócił się od JAHWE”.  3. Poszedł więc i wziął za żonę Gomer, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna.  4. Wtedy JAHWE powiedział do niego: „Nadaj mu imię Jezreel, bo już wkrótce ukarzę dom Jehu za krwawą zbrodnię w Jezreeli położę kres królestwu domu Izraela.  5. W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jezreel”.  6. Gomer poczęła znowu i urodziła córkę, a On powiedział do niego: „Nadaj jej imię Nie-Doznająca-Miłosierdzia, bo nie okażę już miłosierdzia domowi Izraela ani im nie przebaczę.  7. Natomiast zmiłuję się nad domem Judy i wybawię ich jako JAHWE, ich Bóg, lecz nie ocalę ich za pomocą łuku, miecza, wojny, koni czy jeźdźców”.  8. Kiedy przestała karmić Nie-Doznającą-Miłosierdzia, poczęła i urodziła syna.  9. Wtedy JAHWE powiedział: „Nadaj mu imię Nie-Mój-Lud, bo wy nie jesteście już Moim ludem, a Ja nie jestem waszym Bogiem. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org