Biblia Paulistów, 2016

Księga Joela

Autor:
Joel.
Czas:
Niepewny: (1) za Joasza, 835-841 r. p. Chr.; (2) za Azariasza (Uzjasza), 792-740 r. p. Chr.; (3) po 586 r. p. Chr.
Miejsce:
Jerozolima.
Cel:
Wezwanie do opamiętania mogącego przywrócić powodzenie.
Temat:
Opamiętanie zmienia dzień grozy JAHWE w dzień Jego pomyślności.

Rozdział 1

1. Słowo, które JAHWE skierował do Joela, syna Petuela.  2. Słuchajcie tego, starsi, nastawcie uszu, wszyscy mieszkańcy kraju: czy zdarzyło się coś podobnego za dni waszych lub za dni waszych przodków?  3. Opowiedzcie to waszym synom, synowie wasi niech opowiedzą swoim synom, a ich synowie następnym pokoleniom.  4. Resztki po konikach polnych zżarła szarańcza, resztki po szarańczy zżarły gąsienice, resztki po gąsienicach zżarły świerszcze.  5. Ocknijcie się, pijani, i płaczcie, rozpaczajcie wszyscy, którzy pijecie wino, narzekajcie, że młode wino od ust wam odjęto.  6. Bo nadciągnął przeciw mojemu krajowi wróg mocny i niezliczony, którego zęby są jak u lwa, a kły jak u lwicy.  7. Spustoszył moją winnicę, a moje drzewa figowe połamał; obdarł je z kory i porzucił, tak że gałęzie ich uschły.  8. Płaczcie, jak młoda kobieta w wór odziana zawodzi nad oblubieńcem swojej młodości.  9. Z domu JAHWE znikły ofiary pokarmowe i płynne. Płaczcie, kapłani, słudzy PANA!  10. Spustoszone jest pole, smuci się ziemia, bo zniszczone zostało zboże, zabrakło moszczu i nie ma już oliwy.  11. Martwcie się, rolnicy, lamentujcie, uprawiający winnice, bo przepadły zbiory, nie będzie pszenicy ani jęczmienia.  12. Usechł krzew winny, zmarniał figowiec, drzewo granatu, palma daktylowa i jabłoń - uschły wszystkie drzewa w polu. Tak zniknęła radość wśród ludzi.  13. Ubierzcie wory pokutne i płaczcie, kapłani; lamentujcie, słudzy ołtarza, przyjdźcie odziani w wory i czuwajcie, słudzy mojego Boga, gdyż zniknęła z domu waszego Boga ofiara pokarmowa i płynna.  14. Ogłoście święty post, zwołajcie zebranie, zgromadźcie starszych i wszystkich mieszkańców kraju w domu JAHWE, Boga waszego. Wołajcie do JAHWE:  15. „Ach, co za nieszczęsny dzień! Bliski jest Dzień JAHWE, przyjdzie on jak zagłada od Wszechmogącego”.  16. Oto na naszych oczach znika żywność i nie ma już radości w domu naszego Boga.  17. Zbutwiały ziarna pod grudami ziemi, puste są spichlerze, zburzone magazyny, bo zabrakło zboża.  18. Jakże ryczy bydło. Błąkają się stada wołów, bo nie mają pastwisk; również stada owiec dotknęła klęska.  19. Do Ciebie, JAHWE, wołam, bo ogień strawił pastwiska na stepie, a płomień spalił wszystkie drzewa w polu.  20. Nawet dzikie zwierzęta wzdychają do Ciebie, bo wyschły strumienie wody, a ogień strawił pastwiska na stepie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org