Biblia Paulistów, 2016

Księga Abdiasza

Autor:
Abdiasz.
Czas:
586-582 r. p. Chr. (po upadku Judy, przed upadkiem Edomu).
Miejsce:
(1) Zamieszkiwania adresatów: Edom; (2) powstania Księgi: jedno z miejsc rozproszenia ludności Judy.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Edomem i zapowiedź odnowy Izraela.
Temat:
Pewność Bożej kary za niegodziwe postępowanie i pewność powodzenia Bożego planu zjednoczenia i powodzenia Izraela.

Rozdział 1

1. Widzenie Abdiasza. Usłyszałem wieść od Pana, posłaniec został posłany do narodów. Tak powiedział Pan Bóg w sprawie Edomu: „Powstańcie! Wyruszmy na wojnę przeciw niemu!”.  2. Oto uczyniłem cię małym wśród narodów i bardzo wzgardzonym.  3. Zwiodła cię pycha twojego serca: uczyniłeś sobie mieszkanie w załomach skalnych, założyłeś swoją siedzibę na wysokości, i mówisz sobie: „Kto mnie strąci na ziemię?”.  4. Choć wzbiłbyś się jak orzeł i założył swoje gniazdo wśród gwiazd, strącę cię stamtąd - wyrocznia JAHWE.  5. Kiedy nocą przyjdą do ciebie złodzieje i rabusie, jakże bardzo zostaniesz ograbiony! Czyż nie zabiorą wszystkiego, co zechcą? I kiedy zrywający winogrona przyjdą do ciebie, czy pozostawią nawet jedno grono?  6. Jakże dokładnie przeszukają Ezawa i przetrząsną jego tajemne skarbce!  7. Aż do granicy ścigać cię będą. Wszyscy twoi sprzymierzeńcy cię zdradzą, a twoi przyjaciele cię oszukają. Ci, którzy twój chleb jedzą, zastawią sidła na ciebie. Brak mu roztropności!  8. W owym dniu wygubię mędrców z Edomu i uczonych z góry Ezawa - wyrocznia JAHWE.  9. Przerażą się twoi wojownicy, Temanie, i wycięci zostaną mieszkańcy góry Ezawa z powodu zbrodni narodów.  10. Z powodu przemocy wobec brata twojego, Jakuba, okryjesz się hańbą i przepadniesz na wieki.  11. Bo byłeś obecny, gdy wrogowie kradli jego bogactwa, a cudzoziemcy wkraczali w jego bramy i o Jerozolimę rzucali losy. Także ty brałeś w tym udział.  12. Nie ciesz się, widząc brata w dniu jego nieszczęścia i nie wyśmiewaj się z Judejczyków w dniu ich zagłady! Nie mów zuchwale w dniu ich niedoli!  13. Nie przekraczaj bramy mojego ludu w dzień jego klęski! Nie ciesz się widokiem jego nieszczęścia! W dzień jego klęski nie wyciągaj rąk po jego bogactwa!  14. Nie stawaj na skrzyżowaniach dróg, aby zabijać jego uchodźców ani nie wydawaj ocalałych w dniu niedoli!  15. Bo zbliża się Dzień JAHWE przeciwko wszystkim narodom. Jak ty postępowałeś, tak postąpią z tobą: za swoje czyny otrzymasz odpłatę.  16. Jak wy piliście na mojej świętej górze, tak pić będą wszystkie narody bez końca: pić będą bez wytchnienia i znikną, jak gdyby ich nigdy nie było.  17. Lecz na górze Syjon, która jest święta, będzie ocalenie. Dom Jakuba zawładnie dziedzictwem tych, którzy go wydziedziczyli.  18. Dom Jakuba będzie jak ogień, a dom Józefa - jak płomień, dom zaś Ezawa - jak słoma: spalą ją i zniszczą. Nikt się nie uratuje z domu Ezawa, ponieważ JAHWE tak powiedział.  19. Mieszkańcy Negebu zajmą górę Ezawa, mieszkańcy Szefeli - kraj Filistynów, i posiądą ziemie Efraima i ziemie Samarii, a Beniamin zajmie Gilead.  20. Wygnańcy izraelscy, jak wojsko, wezmą w posiadanie Kanaan aż do Sarepty, wygnańcy zaś z Jerozolimy, którzy przebywają w Sefara, posiądą miasta Negebu.  21. I wkroczą ocaleni na górę Syjon, aby panować nad górą Ezawa. I tak nastanie królestwo PANA! 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org