Biblia Paulistów, 2016

Księga Micheasza

Autor:
Micheasz.
Czas:
Ok. 740-715 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Zapowiedź sądu, a następnie przebaczenia.
Temat:
Odnowa, do której droga wiedzie przez klęskę.

Rozdział 1

1. Słowa, którymi JAHWE przemówił do Micheasza z Moreszet podczas widzenia dotyczącego Samarii i Jerozolimy, za czasów królów judzkich: Jotama, Achaza i Ezechiasza.  2. Słuchajcie, wszystkie narody! Słuchajcie uważnie, ziemio i wszyscy jej mieszkańcy! JAHWE BÓG przeciw wam będzie świadczył, JAHWE - ze swojego świętego mieszkania.  3. Oto JAHWE wychodzi ze swojej siedziby, zstępuje i kroczy po wzniesieniach ziemi.  4. Góry pod Nim topnieją jak wosk przy ogniu, doliny się rozstępują jak woda spływająca z gór.  5. A wszystko z powodu występku Jakuba i z powodu grzechu domu Izraela. Jaki jest występek Jakuba? Czyż nie jest nim Samaria? Co jest wzniesieniem domu Judy? Czyż nie jest nim Jerozolima?  6. Zamienię Samarię w rumowisko, w pole pod winnicę. Zepchnę jej kamienie w dolinę i odsłonię jej fundamenty.  7. Wszystkie jej posągi będą rozbite, wszystkie jej zyski z nierządu spłoną w ogniu. Zniszczę wszystkie jej bożki, bo zgromadzono je za pieniądze z nierządu i znowu będą zapłatą za nierząd.  8. Dlatego będę zawodził i lamentował, będę chodził boso i nago, będę wył jak szakale i jęczał z żalu jak strusie.  9. Bo nieuleczalna jej rana, dochodzi aż do Judy, sięga do bram mojego ludu, do samej Jerozolimy.  10. Nie opowiadajcie tego w Gat! Powstrzymajcie się od płaczu w Akko! W Bet-Leafra tarzajcie się w prochu!  11. Uciekajcie, mieszkańcy Szafiru, w haniebnej nagości, a mieszkańcy Saananu niech nie wychodzą! W Bet-Haesel będzie wam odebrane wsparcie!  12. Jak mieszkańcy Marot spodziewali się dobra, tak nieszczęście od JAHWE spadło na bramy Jerozolimy!  13. Do rydwanów zaprzęgajcie rumaki, mieszkańcy Lakisz! Ono było początkiem grzechu dla córki Syjonu, bo w tobie zostały znalezione przestępstwa Izraela!  14. Dlatego dasz list rozwodowy Moreszet-Gat! Domy Akzib omamią królów Izraela!  15. Ponownie sprowadzę na was tego, kto was posiądzie, mieszkańcy Mareszy! Aż do Adullam pójdzie chwała Izraela!  16. Ostrzyż się, ogól swoją głowę z żalu po ukochanych twoich synach! Zostaną uprowadzeni do niewoli, dlatego ty powiększ swoją łysinę jak sęp. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org