Biblia Paulistów, 2016

Księga Nahuma

Autor:
Nahum.
Czas:
Ok. 664-612 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Zapowiedź upadku Niniwy.
Temat:
Ukaranie Asyrii.

Rozdział 1

1. Wypowiedź prorocka dotycząca Niniwy. Księga wizji Nahuma z Elkosz.  2. JAHWE jest Bogiem zazdrosnym i mściwym; JAHWE jest mścicielem pełnym gniewu. JAHWE jest mścicielem wobec swoich wrogów, rozgniewanym na swoich nieprzyjaciół.  3. JAHWE jest cierpliwy, lecz pełen potęgi, JAHWE nie pobłaża nikomu. Wichura i burza torują Mu drogę, chmury jak tuman kurzu pod Jego stopami.  4. Od Jego groźby wysycha morze, koryta rzek stają się pustynią. Więdnie Baszan i Karmel, więdnie kwitnąca zieleń Libanu.  5. Trzęsą się przed Nim góry i chwieją się wzgórza. W Jego obecności drży ziemia, cały okrąg świata i jego mieszkańcy.  6. Któż się ostoi przed Jego gniewem, kto zdoła wytrzymać żar Jego gniewu? Zapalczywość Jego wybucha jak ogień, a skały przed Nim pękają.  7. Dobry jest JAHWE: On jest schronieniem w czasie zagrożenia, Jod bierze w obronę tych, co do Niego się garną,  8. lecz wrogów swoich zatraca w powodzi, a nieprzyjaciół pogrąża w ciemnościach.  9. Cóż to obmyślacie przeciwko PANU? Przecież On sprowadza zgubę; nikt nie wytrzyma, gdy przyjdzie zagłada.  10. Jak ogarnięte ogniem cierniste krzaki, jak ściernisko - spłoną i nic nie zostanie.  11. To z ciebie wyszedł ten człowiek, który obmyślał zło przeciwko JAHWE i powziął nikczemne zamiary.  12. Tak mówi JAHWE: Chociaż są liczni i bezpieczni, będą odrzuceni, przepadną na zawsze. Choć cię upokorzyłem, więcej już tego nie zrobię.  13. Teraz złamię jego jarzmo, które ciąży na tobie, i rozerwę twoje więzy.  14. JAHWE ogłosił już wyrok na ciebie: Nigdy potomstwo nie uwieczni twojego imienia. Z twojej świątyni usunę rzeźby i posągi bogów, a ciebie zhańbionego rzucę do grobu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org