Biblia Paulistów, 2016

Księga Habakuka

Autor:
Habakuk.
Czas:
612-588 r. p. Chr. (czasy imperium neobabilońskiego, w Judzie panowanie Joasza i Sedekiasza).
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Próba odpowiedzi, jak pogodzić Bożą pobłażliwość dla grzechu z Jego świętością.
Temat:
Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Rozdział 1

1. Wypowiedź prorocka, która została przekazana prorokowi Habakukowi w widzeniu.  2. Jak długo, JAHWE, będę Ciebie błagał, a Ty nie wysłuchujesz? Będę głośno wołał: krzywda mi się dzieje! -a Ty nie ratujesz?  3. Dlaczego mam patrzeć na krzywdę, dlaczego muszę doznawać ucisku? Gdziekolwiek spojrzę - widzę gwałt i przemoc, muszę doświadczać zawiści i sporów.  4. Także prawo stało się bezsilne, nikt się nie liczy ze sprawiedliwością. Uczciwego osacza bezbożny, wyroki sądu są niesprawiedliwe.  5. Spójrzcie na narody i zobaczcie, osłupiejecie z ogromu zdumienia! Teraz dokonam tak wielkiego dzieła, że trudno wam będzie uwierzyć.  6. Oto wezwę Chaldejczyków: naród okrutny i nieposkromiony, który wyruszy w odległe krainy, by cudze ziemie zdobywać.  7. Naród to straszny i budzący grozę, sam stanowi o swoich prawach i wielkości.  8. Jego konie są szybsze od panter i groźniejsze od wilków stepowych; jego jeźdźcy pędzą z daleka, lecą jak orły spadające na żer.  9. Nadchodzą gotowi do wszelkiej przemocy, nie oglądając się za siebie, zgarniają jeńców jak piasek.  10. Mają za nic królów i kpią sobie z książąt; szydzą ze wszystkich warowni, zdobywają je, sypiąc ziemne wały.  11. A potem ruszają dalej niczym poszum burzowego wichru. Lecz kara dosięgnie tego, kto własną siłę ubóstwia.  12. Czy nie istniejesz odwiecznie, JAHWE, Boże mój, Święty? My nie chcemy ginąć! Wezwałeś go, JAHWE, by dokonał sądu, powołałeś, by wymierzył karę.  13. Oczy Twoje zbyt czyste, by zła nie dostrzegły! Ty nie możesz bezczynnie patrzeć na udrękę! Czemu więc milczysz, widząc nieuczciwość, kiedy bezbożny pożera sprawiedliwego?  14. Czyżbyś uczynił ludzi podobnymi do morskich ryb albo do płazów niemających władcy?  15. Bo on wszystkich łowi na wędkę, zagarnia swoją siecią albo zbiera niewodem - radując się przy tym bardzo.  16. Dlatego składa ofiarę swojej sieci, pali kadzidło swojemu niewodowi - bo dzięki nim ma zysk przeobfity i ucztę bardzo wystawną.  17. Dlatego miecz jego zawsze gotowy, by bez litości wyniszczać narody. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org