Biblia Paulistów, 2016

Księga Aggeusza

Autor:
Aggeusz oraz redaktor jego proroctw.
Czas:
29 sierpnia — 18 grudnia 520 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Wezwanie do odbudowy świątyni.
Temat:
Postawienie spraw Bożych na pierwszym miejscu to warunek powodzenia.

Rozdział 1

1. W drugim roku panowania króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, JAHWE tak przemówił przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do najwyższego kapłana Jozuego, syna Josadaka:  2. „Tak mówi JAHWE Zastępów: Lud ten mówi: «Jeszcze nie nadszedł czas na odbudowę domu PANA».  3. Wtedy JAHWE tak przemówił przez proroka Aggeusza:  4. A czy dla was nadszedł już czas, żebyście mieszkali w przyozdobionych domach, podczas gdy dom JAHWE leży w gruzach?  5. Teraz tak mówi JAHWE Zastępów: Rozważcie, jak się wam powodzi!  6. Siejecie wiele, lecz zbieracie mało, jecie, lecz nie zaspokajacie głodu, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nie odczuwacie ciepła, a kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawej kieszeni.  7. Tak mówi JAHWE Zastępów: Rozważcie, jak się wam powodzi!  8. Idźcie w góry, sprowadźcie drewno, budujcie ten dom, a upodobam go sobie i w nim doznam czci - mówi JAHWE.  9. Liczyliście na wiele, lecz macie mało. A kiedy przynieśliście to do swojego domu, Ja i to rozproszyłem. Dlaczego? - wyrocznia JAHWE Zastępów. Ponieważ mój dom leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie troszczy się o własny dom.  10. Dlatego niebo wstrzymało deszcz nad wami, a ziemia nie wydała swojego plonu.  11. Sprowadziłem też suszę na ziemię, na góry, na zboże, na winne krzewy i drzewa oliwek, na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi i na zwierzęta, i na wszelką pracę rąk waszych”.  12. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i najwyższy kapłan Jozue, syn Josadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu JAHWE, swojego Boga, w słowach proroka Aggeusza, którego JAHWE posłał do nich. A lud odczuł bojaźń przed JAHWE.  13. Aggeusz, wysłannik JAHWE, ogłosił ludowi przesłanie otrzymane od JAHWE: „Ja jestem z wami - wyrocznia JAHWE”.  14. Wtedy JAHWE pobudził ducha namiestnika Judy Zorobabela, syna Szealtiela, ducha najwyższego kapłana Jozuego, syna Josadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę przy budowie domu JAHWE Zastępów, swojego Boga,  15. dwudziestego czwartego dnia, miesiąca szóstego, w drugim roku panowania króla Dariusza. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org