Biblia Paulistów, 2016

Ewangelia Mateusza

Rozdział 3

1. W owym czasie na Pustyni Judzkiej wystąpił Jan Chrzciciel i nauczał:  2. „Nawróćcie się, bo nadchodzi już królestwo niebieskie”.  3. Właśnie do niego odnosi się słowo przekazane przez proroka Izajasza: Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę PANA! Wyprostujcie Jego ścieżki!.  4. Jan nosił odzież z wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół.  5. Przychodzili do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei i całej okolicy nadjordańskiej.  6. Chrzcił ich w Jordanie, a oni wyznawali swoje grzechy.  7. Gdy widział, jak wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzi, aby przyjąć jego chrzest, mówił: „Potomstwo żmijowe! Kto wam pokazał, jak uniknąć nadchodzącego gniewu?  8. Wydajcie więc owoc godny nawrócenia,  9. a nie przechwalajcie się, że waszym ojcem jest Abraham. Wiedzcie, że nawet z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi.  10. Już przyłożono siekierę do korzeni drzew. Dlatego każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone do ognia.  11. Ja was chrzczę wodą, abyście się nawrócili. Ten jednak, który po mnie przychodzi, jest potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny nosić Mu sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.  12. Ma On w ręku szuflę, którą oczyści swe klepisko: zboże zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nie do ugaszenia”.  13. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei do Jana nad Jordan, aby przyjąć od niego chrzest.  14. Lecz Jan wzbraniał się, mówiąc: „To ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”.  15. Jezus mu odpowiedział: „Zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność”. Wtedy się zgodził.  16. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyło się Mu niebo i zobaczył Ducha Bożego, który zstępował na Niego jakby gołębica.  17. Rozległ się też głos z nieba: „On jest moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org