Biblia Paulistów, 2016

I List do Koryntian

Rozdział 6

1. Czy ktoś z was, kiedy ma sprawę sądową z drugim, odważy się procesować przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi?  2. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Jeśli więc wy osądzacie świat, to czyż nie możecie wyrokować w bardziej błahych sprawach?  3. Nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A cóż dopiero zwykłe sprawy codziennego życia!  4. Sprawy z codziennego życia, o ile takie macie, oddawajcie pod sąd pokornych w Kościele.  5. Mówię to, abyście się zawstydzili. Czyż nie ma wśród was nikogo roztropnego, kto mógłby rozsądzić sprawę między braćmi?  6. Tymczasem brat procesuje się z bratem, i to przed niewierzącymi!  7. Już samo to, że procesujecie się między sobą, jest poniżające! Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie jesteście gotowi doznawać krzywdy?  8. To wy właśnie dopuszczacie się niesprawiedliwości i wyrządzacie krzywdę, i to braciom!  9. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie otrzymają królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą,  10. ani złodzieje, ani zachłanni, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie otrzymają królestwa Bożego.  11. Takimi byli niektórzy spośród was, ale zostaliście obmyci, uświęceni, uznani za sprawiedliwych w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga.  12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie poddam się w niewolę.  13. Pokarm jest dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg natomiast unicestwi i jedno, i drugie. Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała.  14. Bóg, który wskrzesił Pana, i nas wskrzesi swoją mocą.  15. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są częścią Ciała Chrystusa? Czy wezmę część Ciała Chrystusa i zrobię ją częścią ciała nierządnicy? Przenigdy!  16. Czy nie wiecie, że ten, który łączy się z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem - jak jest powiedziane - dwoje jednym ciałem.  17. Ten, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem.  18. Uciekajcie przed rozpustą! Każdy inny grzech, który popełnia człowiek, jest poza ciałem, ale kto oddaje się rozpuście, grzeszy przeciw własnemu ciału.  19. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was? Macie Go od Boga i nie należycie już do siebie.  20. Bóg przecież wykupił was za wielką cenę. Oddajcie więc Bogu chwałę w waszym ciele! 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org