Biblia Paulistów, 2016

List do Filipian

Autor:
Apostoł Paweł (pisał do wspólnoty założonej 10 lat wcześniej).
Czas:
Ok. 61 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Podziękowanie za partnerstwo w głoszeniu dobrej nowiny.
Temat:
Chrystus to prawdziwe życie, służba to owocny trud, przeciwności to składowa sukcesu, śmierć to przybycie na spotkanie z Panem – utęsknione, ostateczne i rozciągające się na wieki.

Rozdział 1

1. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami:  2. łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.  3. Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy was wspominam.  4. W każdej mojej modlitwie dziękuję Mu zawsze z radością  5. za to, że pomagacie szerzyć Ewangelię od pierwszego dnia aż do obecnej chwili.  6. Jestem bowiem przekonany, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, ukończy je do dnia Chrystusa Jezusa.  7. Mam prawo tak myśleć o was wszystkich, gdyż noszę was w swoim sercu i wy wszyscy macie udział w tej samej łasce, której ja dostępuję zarówno wtedy, gdy jestem w kajdanach, jak też gdy bronię Ewangelii i ją umacniam.  8. Bóg mi świadkiem, jak bardzo zależy mi na was wszystkich w Chrystusie Jezusie.  9. Dlatego modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej wzrastała w poznaniu i wszelkim zrozumieniu,  10. abyście umieli rozeznać to, co słuszne, i abyście dzięki temu pozostali czyści i nienaganni do dnia Chrystusa,  11. przynosząc owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, na cześć i chwałę Bożą.  12. Chcę bracia, abyście wiedzieli, że przeciwności, które mnie spotkały, spowodowały jeszcze większe rozszerzenie się Ewangelii.  13. Otóż jest już jawne w całym pretorium i u wszystkich innych, że dla Chrystusa noszę kajdany.  14. Dzięki temu coraz więcej braci w Panu, ośmielonych moimi kajdanami, z niezwykłą odwagą i bez lęku głosi słowo.  15. Niektórzy, co prawda, robią to z zazdrości i przekory, inni jednak głoszą Chrystusa szczerym sercem.  16. Ci ostatni czynią to z miłości, wiedząc, że moim zadaniem jest obrona Ewangelii,  17. tamci zaś głoszą Chrystusa dla własnej chwały i nieszczerze, chcąc powiększyć jeszcze ucisk moich kajdan.  18. I co z tego wynika? To tylko, że na wszelki sposób, na pokaz, czy też naprawdę głosi się Chrystusa. To mnie raduje i będzie radowało.  19. Wiem bowiem, że wszystko to przyczyni się do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie oraz pomocy Ducha Jezusa Chrystusa.  20. Tego oczekuję i mam nadzieję, że w niczym nie doznam wstydu, ale że w sposób zupełnie jawny, jak zawsze tak i teraz, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć.  21. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk.  22. Lecz jeśli życie w ciele oznacza dla mnie owocną pracę, nie wiem, co mam wybrać.  23. Dręczy mnie podwójne pragnienie: chcę odejść, aby być z Chrystusem, co byłoby o wiele lepsze,  24. lecz dla was jest bardziej konieczne, abym pozostał w ciele.  25. Będąc o tym przekonany, wiem, że pozostanę z wami wszystkimi, abyście czynili postępy i radowali się w wierze,  26. abyście przeze mnie chlubili się w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę.  27. Tylko postępujcie w sposób godny Ewangelii Chrystusa, abym ja - gdy przybędę i ujrzę was czy też będąc daleko - usłyszał o was, że trwacie mocno w jednym duchu. Walczcie jednomyślnie o wiarę w Ewangelię  28. i w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Takie właśnie postępowanie jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś - zbawienia, a znak ten pochodzi od Boga.  29. Dostąpiliście bowiem łaski ze względu na Chrystusa, aby nie tylko w Niego wierzyć, lecz także dla Niego cierpieć.  30. Tak oto toczycie tę samą walkę, w której widzieliście mnie i którą ja sam także toczę. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org