Biblia Paulistów, 2016

List do Hebrajczyków

Autor:
Misjonarz i duszpasterz nieznany z imienia.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane. (Być może napisany w Italii do Żydów w Ziemi Izraela lub w Ziemi Izraela do Żydów w Italii).
Cel:
Przekonanie wierzących o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i odwiedzenie ich od myśli o powrocie do Starego Przymierza.
Temat:
Jezus Chrystus ostatecznym objawieniem Boga.

Rozdział 1

1. Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał dawniej do przodków przez proroków.  2. W tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył czasy.  3. On, będąc odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko mocą swego słowa. On, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawej stronie Majestatu na wysokościach.  4. O tyle wyższym stał się od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię.  5. Któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem? Albo: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem?  6. Natomiast wprowadzając Pierworodnego na świat, mówi: Niech Mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży!  7. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni wichrami, a sługi swoje - płomieniami ognia.  8. O Synu jednak: Tron Twój, Boże, na wieczne czasy, berłem sprawiedliwości berło Twego królowania.  9. Miłujesz sprawiedliwość, nienawidzisz nieprawości, dlatego Twój Bóg, o Boże, namaścił Cię olejkiem wesela bardziej niż Twych towarzyszy!  10. Oraz: Panie, Ty na początku umocniłeś ziemię, a niebo jest dziełem rąk Twoich.  11. Ono przeminie, ale Ty zostaniesz. Wszystkie rzeczy zestarzeją się jak szata,  12. jak okrycie, jakby szatę je zwiniesz - i odmienią się. Lecz Ty jesteś taki sam zawsze, a Twoje lata się nie kończą.  13. O którym wreszcie z aniołów powiedział kiedykolwiek: Usiądź po mojej prawej stronie, aż położę twych wrogów jako podnóżek pod twoje stopy?  14. Czyż nie są oni wszyscy duchami posługującymi, posłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org