Biblia Paulistów, 2016

III List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Prośba o przyjęcie misjonarzy i o wyprawienie ich w dalszą drogę.
Temat:
Współpraca na rzecz prawdy.

Rozdział 1

1. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.  2. Umiłowany, modlę się, aby we wszystkim tak dobrze ci się powodziło jak twojej duszy i abyś był zdrowy.  3. Bardzo się ucieszyłem, gdy przybyli bracia, którzy zaświadczyli o twojej prawdzie, o tym, że żyjesz w prawdzie.  4. Nic mnie bardziej nie cieszy niż wieści, że moje dzieci żyją w prawdzie.  5. Umiłowany, zasługujesz na zaufanie, gdy pomagasz braciom i to obcym.  6. Zaświadczyli oni o twojej miłości w obecności Kościoła. Dobrze postąpisz, gdy w sposób godny Boga zaopatrzysz ich na drogę,  7. bo wyruszyli dla Jego imienia, nie biorąc niczego od pogan.  8. My więc powinniśmy przyjmować takich w gościnę, abyśmy się stali współpracownikami prawdy.  9. Napisałem już do Kościoła, lecz Diotrefes, który chce być u nich najważniejszy, nie uznaje nas.  10. Dlatego gdy przyjdę, wypomnę mu wszystko: oczernia nas złośliwymi słowami i jakby tego było jeszcze za mało, nie przyjmuje przybywających braci. Nawet tym, którzy chcą ich przyjmować, zabrania i wyrzuca ich z Kościoła.  11. Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Kto czyni dobro, pochodzi od Boga, a kto czyni zło, nie widział Boga.  12. O Demetriuszu natomiast wszyscy dali świadectwo, nawet sama prawda. My także je poświadczamy, a wiesz, że nasze świadectwo jest prawdziwe.  13. Miałbym ci wiele do napisania, ale nie chcę pisać atramentem i piórem.  14. Mam natomiast nadzieję, że wkrótce cię zobaczę i porozmawiamy osobiście.  15. Pokój z tobą! Pozdrawiają cię przyjaciele. Ty też pozdrów przyjaciół - każdego z osobna. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org