Biblia Paulistów, 2016

List Judy

Autor:
Juda, brat Pański.
Czas:
Ok. 65 r. po Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed fałszywymi nauczycielami.
Temat:
Walka o wiarę.

Rozdział 1

1. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, których umiłował Bóg Ojciec, a Jezus Chrystus ocalił.  2. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą wam udzielane obficie!  3. Umiłowani! Bardzo pragnąłem do was napisać o wspólnym naszym zbawieniu. Uważam za konieczne zachęcić was do walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana uświęconym.  4. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie od dawna napiętnowani wyrokiem potępienia. Ci bezbożnicy zamieniają łaskę Bożą na wyuzdanie, i tak wypierają się jedynego naszego Władcy i Pana Jezusa Chrystusa.  5. Chcę wam zatem przypomnieć, choć dobrze już o tym wiecie, że Pan tylko raz wybawił lud z niewoli egipskiej. Za drugim razem wytracił tych, którzy nie dochowali wierności.  6. Aniołów, którzy nie ustrzegli swojej godności i opuścili własną siedzibę, uwięził On w ciemnościach na wieki, aż do wielkiego dnia sądu.  7. Tak samo Sodoma i Gomora oraz sąsiednie miasta, ponieważ oddały się rozpuście i żądzy wbrew naturze, stały się odstraszającym przykładem kary wiecznego ognia.  8. Podobnie i ci ludzie ulegający własnym urojeniom hańbią swoje ciało, gardzą boską władzą i znieważają istoty niebieskie!  9. A przecież nawet Archanioł Michał, gdy toczył spór z diabłem o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić przekleństwa, lecz powiedział tylko: Niech Pan cię skarci!  10. Oni zaś przeklinają to, czego nawet nie znają; a na własną zgubę obracają to, co poznają, kierując się naturalnym popędem jak nierozumne zwierzęta.  11. Biada im, bo zeszli na drogę Kaina! Dla pieniędzy popełnili oszustwo Balaama i skazali się na zagładę jak zbuntowany Kore!  12. Na wspólnych posiłkach są dla was hańbą, zachowując się bezwstydnie i obżerając się! Są oni jak chmury bez deszczu pędzone przez wiatr, jak drzewa jesienią bez owocu, całkowicie obumarłe i wykorzenione!  13. Jak morskie bałwany pienią się oni ohydą, są jak zabłąkane gwiazdy skazane na wieczną ciemność!  14. O nich to prorokował siódmy po Adamie Henoch: Oto przyszedł Pan z rzeszą swoich świętych,  15. aby wszystkich postawić przed sądem i oskarżyć za całe bezbożne postępowanie oraz wszystkie harde słowa, jakimi Go obrazili niegodziwi grzesznicy.  16. Oni to zawsze narzekają i uskarżają się na swój los, a ulegają własnym żądzom. Są bezczelni w mowie, a schlebiają niektórym dla własnych korzyści.  17. Umiłowani! Wy jednak pamiętajcie o tym, co zapowiadali apostołowie naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  18. Mówili wam, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, którzy będą postępować według własnych grzesznych namiętności.  19. To są właśnie ludzie, którzy powodują rozłamy, kierują się swoimi popędami i nie mają Ducha Bożego.  20. Wy jednak, umiłowani, umacniajcie się na fundamencie waszej najświętszej wiary i módlcie się pod natchnieniem Ducha Świętego!  21. Trwajcie w Bożej miłości i oczekujcie na miłosierdzie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które was doprowadzi do życia wiecznego.  22. Miejcie współczucie dla wątpiących.  23. Ratujcie ich od ognia piekielnego! Innym zaś okazujcie współczucie z całą ostrożnością, brzydząc się nawet ubraniem splamionym przez ich grzeszne ciało!  24. Jedyny Bóg, Zbawiciel nasz, może was ustrzec od upadku, abyście nieskazitelni stanęli z radością przed Jego majestatem.  25. Jemu niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, od wieków, teraz i po wszystkie wieki. Amen. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Edycja Świętego Pawła 2016 ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa www.edycja.com.pl

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org