Nowy Testament Dosłowny EIB

Ewangelia Mateusza

Rozdział 11

1. I stało się, gdy Jezus zakończył wydawanie poleceń swoim dwunastu uczniom, że odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić w ich miastach.  2. A Jan, gdy usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał przez swoich uczniów, aby Go zapytać:  3. Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego?  4. Jezus im odpowiedział: Idźcie i donieście Janowi co słyszycie i oglądacie:  5Niewidomi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim głoszona jest ewangelia --  6i szczęśliwy jest ktokolwiek się do Mnie nie zrazi.  7. A gdy oni odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście obejrzeć na pustkowiu? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru?  8Ale co wyszliście zobaczyć? Czy człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królewskich.  9Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak! Mówię wam, nawet więcej niż proroka.  10To jest ten, o którym napisano: Oto Ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który przed tobą przygotuje twoją drogę.  11Zapewniam was: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on.  12A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie niepowstrzymani.  13Bo wszyscy prorocy oraz Prawo prorokowali aż do Jana;  14i jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść.  15Kto ma uszy, niech słucha!  16Do kogo zaś porównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci siedzących na rynkach, które kierują do drugich takie słowa  17Grałyśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewałyśmy wam żałobne pieśni, a nie uderzałyście się w piersi.  18Przyszedł bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Ma demona.  19Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: Oto człowiek żarłoczny i nadużywający wina, przyjaciel celników i grzeszników. I mądrość jest usprawiedliwiona na podstawie swych czynów.  20. Wtedy zaczął grozić miastom, w których miało miejsce najwięcej przejawów Jego mocy, że się nie opamiętały.  21Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido; bo gdyby w Tyrze i Sydonie miały miejsce przejawy mocy, do których w was doszło, dawno by się w worze i popiele opamiętały.  22Lecz mówię wam: W dniu sądu lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż wam.  23A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba będziesz wywyższone? Aż do hadesu zstąpisz, bo gdyby w Sodomie miały miejsce te przejawy mocy, do których w tobie doszło, pozostałaby do dnia dzisiejszego.  24Ale mówię wam: W dniu sądu lżej będzie ziemi sodomskiej niż tobie.  25. W tym czasie Jezus odezwał się w te słowa: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.  26Tak, Ojcze, gdyż to stało się upodobaniem wobec Ciebie.  27Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce objawić.  28Przyjdźcie do Mnie wszyscy którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja przywrócę wam świeżość.  29Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odświeżenie dla waszych dusz.  30Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org