Nowy Testament Dosłowny EIB

Ewangelia Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Przekazanie ludziom wiadomości o najważniejszych sprawach i prawdach zapewniających zbawienie.
Temat:
Jezus Chrystus, Zbawca świata, ostatecznym objawieniem Boga.

Rozdział 1

1. Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.  2. Ono było na początku u Boga.  3. Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje.  4. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.  5. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność nim nie zawładnęła.  6. Pojawił się człowiek posłany od Boga. Na imię mu było Jan.  7. Przyszedł on dla świadectwa, by zaświadczyć o świetle, by przez niego wszyscy uwierzyli.  8. Nie on był światłem, miał jedynie zaświadczyć o świetle.  9. Na świat nadciągało [bowiem] prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka.  10. Na świecie był i świat dzięki Niemu powstał, ale Go świat nie rozpoznał.  11. Przyszedł do swego, swoi Go jednak nie przyjęli.  12. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga - tym, którzy wierzą w Jego imię,  13. którzy zostali zrodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.  14. A Słowo stało się ciałem; pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas - i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzonego [pochodzącego] od Ojca.  15. Jan świadczy o Nim w donośnym wołaniu: Oto Ten, o którym powiedziałem: Ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, był pierwszy ode mnie.  16. To z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy - łaskę zamiast łaski.  17. O ile bowiem Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda zaistniały dzięki Jezusowi Chrystusowi.  18. Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On [Go] objawił.  19. Takie zaś jest świadectwo Jana, gdy żydzi7 z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kim ty jesteś?  20. Wyznał on i nie zaprzeczył: Ja nie jestem Chrystusem.  21. Zapytali go zatem: Co więc? Czy jesteś Eliaszem? On na to: Nie jestem. Czy jesteś tym Prorokiem? Odpowiedział: Nie.  22. Wtedy zapytali: Kim jesteś? Powiedz, abyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co twierdzisz sam o sobie?  23. A On: Ja jestem głosem wołającego na pustkowiu: Prostujcie drogę Pana - jak powiedział prorok Izajasz.  24. Wysłannicy zaś byli spośród faryzeuszów.  25. Stąd zadali mu takie pytanie: Dlaczego zatem chrzcisz, skoro nie jesteś Mesjaszem ani Eliaszem, ani tym Prorokiem?  26. Jan w odpowiedzi stwierdził: Ja chrzczę w wodzie, lecz pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie;  27. Ten, który idzie za mną i któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandała.  28. Wydarzyło się to w Betanii za Jordanem, gdzie Jan przebywał i chrzcił.  29. Następnego dnia [Jan] zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boży, który bierze grzech świata.  30. To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie Ktoś, kto pojawił się przede mną, był pierwszy ode mnie.  31. I ja Go wcześniej nie znałem; lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby był objawiony Izraelowi.  32. Jan złożył też takie świadectwo: Widziałem Ducha, który jak gołąb zstąpił z nieba i spoczął na Nim.  33. I ja Go wcześniej nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie: Jeśli zobaczysz kogoś, na kogo Duch zstępuje i pozostaje na nim, [wiedz], że to jest Ten, który chrzci w Duchu Świętym.  34. I ja zobaczyłem i złożyłem świadectwo, że Ten jest Synem Boga.  35. Następnego dnia znów stał Jan wraz z dwoma spośród swoich uczniów  36. i wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział: Oto Baranek Boży.  37. Po usłyszeniu tych słów ci dwaj uczniowie poszli za Jezusem.  38. A gdy Jezus się odwrócił i zobaczył, że za Nim idą, zapytał: Czego szukacie? Oni zaś odpowiedzieli: Rabbi (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?  39. A On: Chodźcie, to zobaczycie! Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u Niego w tym dniu; było to około dziesiątej godziny.  40. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z dwóch, którzy usłyszeli [słowa] Jana i poszli za Nim.  41. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i tak powiedział do niego: Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy: Chrystusa).  42. Przyprowadził go też do Jezusa. Jezus, przyjrzawszy się mu powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazwany Kefas (to znaczy: Piotr) 43. Następnego dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego: Chodź za Mną!  44. Filip zaś był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra.  45. Filip odnalazł Natanaela i powiedział: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie, a także prorocy - Jezusa z Nazaretu, syna Józefa.  46. A Natanael odpowiedział mu: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Chodź i zobacz!  47. Gdy Jezus zobaczył jak Natanael zbliża się do Niego, powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu.  48. Natanael na to: Skąd mnie znasz? A Jezus: Zanim cię Filip zawołał, widziałem cię pod figowcem.  49. Wtedy Natanael: Rabbi! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela.  50. W odpowiedzi Jezus powiedział do niego: Czy wierzysz, gdyż ci powiedziałem, że cię widziałem pod figowcem? Zobaczysz rzeczy większe niż to.  51. I dodał: Ręczę i zapewniam was: Zobaczycie otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org