Nowy Testament Dosłowny EIB

I List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 46 lat).
Czas:
Ok. 53 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Omówienie spraw dotyczących natury i praktyk Kościoła, zasad duchowego życia oraz zmartwychwstania.
Temat:
Dojrzałość, porządek i godność w duchowym życiu.

Rozdział 1

1. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa powołany z woli Bożej, oraz Sostenes, brat,  2. kościołowi Boga, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa - ich i naszego - na każdym miejscu:  3. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.  4. Dziękuję Bogu za was zawsze, za łaskę Bożą, daną wam w Chrystusie Jezusie,  5. że we wszystkim zostaliście wzbogaceni w Nim - we wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu,  6. stosownie do tego, jak świadectwo Chrystusa zostało w was utwierdzone,  7. tak że wam nie brakuje w żadnym darze łaski, [wam], którzy oczekujecie objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa,  8. który też utwierdzi was aż do końca, nienagannych w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.  9. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty Jego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana.  10. Wzywam was zaś, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili jedno i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli w pełni nastawieni na tę samą myśl i na to samo zdanie.  11. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez tych od Chloe, że są między wami kłótnie.  12. Mówię to natomiast dlatego, że każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa.  13. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?  14. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem poza Kryspusem i Gajusem,  15. aby ktoś nie powiedział, że w moje imię zostaliście ochrzczeni.  16. Ochrzciłem też i dom Stefana; poza tym nie wiem, czy kogoś innego ochrzciłem.  17. Chrystus bowiem nie posłał mnie chrzcić, ale głosić ewangelię, nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie został pozbawiony mocy.  18. Gdyż Słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.  19. Napisano bowiem: Zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych.  20. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata?  21. Bo skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupotę głoszonego poselstwa.  22. Podczas gdy żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości,  23. my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, dla żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo,  24. natomiast dla powołanych - i żydów, i Greków - zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.  25. gdyż to, co głupie u Boga, jest mądrzejsze od ludzi, i to, co słabe u Boga jest mocniejsze od ludzi.  26. Bo przyjrzyjcie się waszemu powołaniu, bracia, że niewielu [wśród] was mądrych według ciała, niewielu wpływowych, niewielu szlachetnie urodzonych,  27. ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne,  28. i to, co u świata niskiego rodu, co wzgardzone, wybrał Bóg - to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unieważnić,  29. tak aby żadne ciało nie chlubiło się wobec Boga.  30. Dzięki Niemu zaś wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością oraz poświęceniem, jak i odkupieniem,  31. aby - jak napisano - Kto się chlubi, chlubił się w Panu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org