Nowy Testament Dosłowny EIB

List do Galacjan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 41 lub 44 lata).
Czas:
49 lub 52 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia.
Cel:
Podkreślenie prawdy, że usprawiedliwienie, obiecane jeszcze przed nadaniem Prawa, oraz rozwój duchowego życia stają się udziałem grzesznika wyłącznie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Usprawiedliwienie jest sprawą wiary.

Rozdział 1

1. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych,  2. oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną, do kościołów Galacji:  3. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa,  4. który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby w ten sposób wyrwać nas z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego,  5. któremu chwała na wieki wieków. Amen.  6. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od Tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej ewangelii,  7. jednak innej nie ma, chyba że jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusa.  8. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą my wam ogłosiliśmy, niech będzie przeklęty!  9. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś głosi ewangelię inną od tej, którą przejęliście, niech będzie przeklęty!  10. A teraz, czy chcę sobie zjednać ludzi, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Gdybym nadal chciał się przypodobać ludziom, nie byłbym sługą Chrystusa.  11. Oznajmiam wam bowiem, bracia: Ewangelia głoszona was przeze mnie, nie jest według [myśli] ludzkiej;  12. bo też ani ja nie przejąłem jej od człowieka, ani mnie nie nauczono, lecz [mam ją] przez objawienie Jezusa Chrystusa.  13. Słyszeliście bowiem o moim poprzednim postępowaniu w judaizmie, że wyjątkowo prześladowałem kościół Boży i niszczyłem go,  14. i robiłem postępy w judaizmie ponad wielu rówieśników mojego pokolenia, w większym stopniu będąc gorliwcem moich ojczystych tradycji.  15. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie naznaczył od łona mojej matki i powołał przez swoją łaskę,  16. żeby objawić swego Syna we mnie, abym go głosił między poganami, natychmiast, nie radziłem się ciała i krwi  17. ani nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale odszedłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku.  18. Następnie, po trzech latach, udałem się do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, i przebywałem u niego dni piętnaście;  19. a innego z apostołów nie widziałem poza Jakubem, brata Pana.  20. Te rzeczy wam piszę - oto, przed obliczem Pana, że nie kłamię.  21. Potem poszedłem w okolice Syrii i Cylicji.  22. A osobiście byłem nieznany kościołom Judei, które są w Chrystusie.  23. A tylko słyszeli: Ten, który nas niegdyś prześladował, teraz głosi wiarę, którą wcześniej niszczył -  24. i z mego powodu chwalili Boga. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org