Nowy Testament Dosłowny EIB

List do Filipian

Autor:
Apostoł Paweł (pisał do wspólnoty założonej 10 lat wcześniej).
Czas:
Ok. 61 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Podziękowanie za partnerstwo w głoszeniu dobrej nowiny.
Temat:
Chrystus to prawdziwe życie, służba to owocny trud, przeciwności to składowa sukcesu, śmierć to przybycie na spotkanie z Panem – utęsknione, ostateczne i rozciągające się na wieki.

Rozdział 1

1. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi wraz z biskupami i z diakonami:  2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.  3. Dziękuję Bogu mojemu za każdym wspomnieniem o was -  4. zawsze, w każdej mojej modlitwie, gdy za was wszystkich z radością zanoszę modlitwę,  5. za wasz współudział na rzecz ewangelii od pierwszego dnia aż do teraz,  6. przekonany o tym, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, [z powodzeniem] będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.  7. Słuszne jest, abym tak o was wszystkich myślał, dlatego że mam was w swoim sercu - tak w moich więzach, jak w obronie i umacnianiu8 ewangelii wy wszyscy jesteście ze mną współuczestnikami łaski.  8. Gdyż Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Chrystusa Jezusa.  9. I o to modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej i bardziej obfitowała w [pełnym] poznaniu i wszelkim postrzeganiu,  10. po to, byście umieli rozpoznawać rzeczy ważne, abyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa,  11. napełnieni owocem sprawiedliwości, tym przez Jezusa Chrystusa, dla chwale i wywyższenia Boga.  12. Chcę zaś, bracia, abyście wiedzieli, że to, co się ze mną dzieje, posłużyło raczej postępowi ewangelii,  13. tak, że moje więzy stały się znane w Chrystusie w całym pretorium oraz wszystkim pozostałym  14. i coraz liczniejsi bracia w Panu, przekonani przez moje więzy, tym bardziej odważają się bez lęku opowiadać Słowo.  15. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa ze względu na zazdrość i współzawodnictwo, inni jednak z dobrych pragnień;  16. jedni z miłości, świadomi, że jestem wyznaczony do obrony ewangelii,  17. drudzy natomiast głoszą Chrystusa powodowani ambicją, nieszczerze, sądząc, że przez to wzmogą ucisk moich więzów.  18. Cóż więc? Mimo to każdym sposobem, czy to obłudnie czy szczerze, Chrystus jest głoszony - i z tego się cieszę. Ale i będę się cieszył,  19. gdyż wiem, że dzięki waszej modlitwie i wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to na ratunek,  20. zgodnie z moim gorącym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie zostanę zawstydzony, lecz z całą śmiałością, jak zawsze, tak i teraz, wywyższony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć.  21. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć - to zysk.  22. Jeśli już żyć w ciele - to dla mnie owocna praca; i co wolę - nie wiem.  23. Pociąga mnie zaś jedno i drugie: mam pragnienie odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze;  24. natomiast pozostać w ciele - korzystniejsze dla was.  25. I to na pewno wiem, że pozostanę i że przy was wszystkich będę dla waszego postępu i radości wiary,  26. aby wasza chluba obfitowała w Chrystusie Jezusie we mnie, ze względu na moją ponowną obecność u was.  27. Tylko, jako obywatele, postępujcie godnie ewangelii Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nieobecny, abym usłyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jedną duszą walcząc wspólnie w wierze ewangelii  28. i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga;  29. gdyż wam darowane jest dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć,  30. staczając ten sam bój, który u mnie zobaczyliście i [o którym] teraz u mnie słyszycie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org