Nowy Testament Dosłowny EIB

I List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Zachęcenie wierzących do wytrwałego trzymania się zasad chrześcijańskiego życia, wyjaśnienie sprawy zmartwychwstania oraz okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa dniem zwycięstwa dla wierzących.

Rozdział 1

1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego.  2. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w naszych modlitwach, nieustannie  3. pamiętając o dziele waszej wiary, trudzie miłości i wytrwałości nadziei [co do] naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przed Bogiem i Ojcem naszym,  4. wiedząc, bracia ukochani przez Boga, o waszym wybraniu,  5. że nasza ewangelia dotarła do was nie tylko w Słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania - tak jak wiecie, jacy byliśmy pośród was ze względu na was.  6. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo w wielkim ucisku z radością Ducha Świętego,  7. tak że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai.  8. Od was bowiem Słowo Pana rozniosło się nie tylko w Macedonii i w Achai, ale w każdym miejscu rozeszła się wasza ufność względem Boga, tak że nie mamy potrzeby o tym mówić;  9. sami bowiem o nas rozgłaszają, jakie mieliśmy u was przyjęcie, i jak odwróciliście się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu  10. i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocala od nadchodzącego gniewu Boga. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org