Nowy Testament Dosłowny EIB

II List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Wyjaśnienie niejasności związanych z powtórnym przyjściem Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa i codzienne życie wierzących.

Rozdział 1

1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie;  2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.  3. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, jak to jest słuszne, że wasza wiara niezmiernie wzrasta i bardzo obfituje miłość każdego jednego spośród was wszystkich względem siebie nawzajem,  4. tak że my sami chlubimy się wami w kościołach Bożych z powodu waszej wytrwałości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie;  5. jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, po to, abyście zostali uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie,  6. skoro jest rzeczą słuszną ze strony Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,  7. a wam, uciskanym, sprawić ulgę wraz z nami, przy objawieniu się z nieba Pana Jezusa wraz z aniołami Jego mocy,  8. w ogniu płomienistym, jako Tego, który wymierzy odpłatę tym, którzy nie uznali Boga oraz tym, którzy nie okazują posłuszeństwa ewangelii Pana naszego Jezusa.  9. Poniosą oni karę: wieczną zgubę od oblicza Pana i od potęgi Jego chwały,  10. gdy przyjdzie w tym dniu, aby doznać chwały wśród swoich świętych i być podziwiany wśród wszystkich, którzy uwierzyli, gdyż uwierzyliście naszemu świadectwu pośród was.  11. W tej myśli też zawsze modlimy się za wami, aby nasz Bóg uznał was za godnych powołania i w mocy wypełnił wszelkie pragnienie dobra i dzieło wiary,  12. aby w ten sposób zostało uwielbione imię naszego Pana Jezusa Chrystusa wśród was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org