Nowy Testament Dosłowny EIB

List do Tytusa

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
Czas:
Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt (?).
Cel:
Przekazanie podstawowych zasad organizowania i prowadzenia lokalnych wspólnot kościelnych.
Temat:
Zbawienie i duchowa odnowa podstawą organizacji wspólnoty, życia osobistego i społecznego.

Rozdział 1

1. Paweł, sługa Boga, a apostoł Jezusa Chrystusa ze względu na wiarę wybranych Bożych oraz dogłębne poznanie prawdy, która jest zgodna z pobożnością,  2. z powodu nadziei życia wiecznego, które przed wiecznymi czasami przyobiecał niekłamiący Bóg,  3. a we właściwym czasie objawił swoje Słowo w głoszeniu, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, naszego Zbawcy -  4. do Tytusa, prawowitego dziecka według wspólnej wiary: Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, naszego Zbawcy.  5. Pozostawiłem cię na Krecie po to, abyś uporządkował pozostałe sprawy i ustanowił po miastach prezbiterów - jak ci nakazałem -  6. takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, mają wierzące dzieci, niestojące pod zarzutem rozwiązłości lub niekarności.  7. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, niepijący, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku,  8. ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, poświęcony, zdyscyplinowany,  9. trzymający się - według nauki - wiernego Słowa, aby był w stanie zarówno udzielać zachęty w ramach zdrowego nauczania, jak i przekonywać przeciwnych.  10. Wielu jest bowiem niekarnych, rozgadanych, zwodzicieli, zwłaszcza tych spośród obrzezanych;  11. którym trzeba zatkać usta, gdyż oni całe domy wywracają, nauczając czego nie trzeba dla brudnego zysku.  12. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kreteńczycy zawsze kłamcy, wstrętne bestie, brzuchy leniwe.  13. Świadectwo to jest prawdziwe. Z tego powodu karć ich surowo, by byli zdrowi w wierze  14. i nie zwracali uwagi na żydowskie baśnie oraz nakazy ludzi, którzy odwracają się od prawdy.  15. Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewierzących nic nie jest czyste, ale skalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie.  16. Utrzymują, że znają Boga, lecz swoimi uczynkami zapierają się Go - są obrzydliwi, nieposłuszni i niezdolni do żadnego dobrego dzieła. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org