Nowy Testament Dosłowny EIB

I List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Zbawcza jedność wierzącego z Jezusem, prawdziwym człowiekiem, Bogiem i życiem wiecznym.

Rozdział 1

1. Co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co naszymi oczami zobaczyliśmy, co oglądaliśmy i czego nasze ręce dotknęły w związku ze Słowem życia --  2. a życie zostało objawione, i zobaczyliśmy, i świadczymy, i ogłaszamy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione -  3. co [zatem] zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, to i wam ogłaszamy, abyście i wy pozostawali we wspólnym związku z nami. A nasz związek jest z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.  4. My to piszemy, aby nasza radość była pełna.  5. A to przesłanie, które usłyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie: że Bóg jest Światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności.  6. Gdybyśmy powiedzieli, że mamy z Nim związek, a [nadal] żylibyśmy w ciemności - kłamiemy i nie czynimy prawdy.  7. Jeśli zaś żyjemy w Świetle, tak jak On sam jest w Świetle, mamy związek ze sobą nawzajem, a krew Jezusa, Jego Syna, [nieprzerwanie] oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.  8. Gdybyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu - zwodzimy samych siebie i prawdy w nas nie ma.  9. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, [On] jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej niesprawiedliwości.  10. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech - robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego Słowa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org