Nowy Testament Dosłowny EIB

II List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Prawda i miłość — broń przeciw fałszywej nauce.

Rozdział 1

1. Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które kocham w prawdzie ja i nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy już poznali prawdę,  2. ze względu na prawdę, która trwa w nas i będzie z nami aż do [nastania] Wieku.  3. Będzie z nami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca - w prawdzie i w miłości.  4. Bardzo mnie ucieszyło, że wśród twoich dzieci odkryłem postępujące w prawdzie, zgodnie z przykazaniem, które otrzymaliśmy od Ojca.  5. A teraz proszę cię, pani - nie jak piszący ci nowe przykazanie, ale to, które mieliśmy od początku - abyśmy się wzajemnie kochali.  6. A to jest miłość, abyśmy postępowali według Jego przykazań; to jest przykazanie - jak słyszeliście od początku - abyśmy zgodnie z nim postępowali.  7. Gdyż wielu zwodzicieli wyszło na ten świat; nie chcą oni przyznać, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.  8. Miejcie się na baczności, abyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale otrzymali pełną zapłatę.  9. Każdy, kto idzie naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto trwa w tej nauce, ten ma i Ojca, i Syna.  10. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu ani nie mówcie mu: Witaj!  11. Bo kto mówi mu: Witaj! uczestniczy w jego złych uczynkach.  12. Wiele mam wam do napisania, ale nie chcę na kartce i atramentem, spodziewam się natomiast przybyć do was i z ust do ust porozmawiać, aby dopełniła się nasza radość.  13. Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org