Nowy Testament Dosłowny EIB

III List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Prośba o przyjęcie misjonarzy i o wyprawienie ich w dalszą drogę.
Temat:
Współpraca na rzecz prawdy.

Rozdział 1

1. Starszy do ukochanego Gajusa, którego Ja kocham w prawdzie.  2. Ukochany, modlę się, aby we wszystkim dobrze ci się powodziło i abyś był zdrów3 - tak, jak dobrze wiedzie się twojej duszy.  3. Ucieszyłem się bowiem bardzo, gdy bracia przychodzili i składali świadectwo o tobie w prawdzie, [o tym] jak ty postępujesz w prawdzie.  4. Nie mam większej radości niż ta, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie.  5. Ukochany, wiernie czynisz, cokolwiek wykonujesz dla braci i to obcych,  6. którzy wobec kościoła złożyli świadectwo o twojej miłości, co do których dobrze postąpisz, jeśli poślesz ich dalej w sposób godny Boga;  7. gdyż wyruszyli ze względu na Imię, nic nie przyjmując od pogan.  8. My więc powinniśmy takich podejmować, abyśmy się stali współpracownikami w prawdzie.  9. Napisałem coś kościołowi, ale Diotrefes, który pragnie być wśród nich pierwszy, nie przyjmuje nas przychylnie.  10. Dlatego, jeśli przyjdę, przypomnę jego postępki, których się dopuszcza, obmawiając nas bez uzasadnienia szkodliwymi słowami, a niezadowolony i z nich, nie tylko sam nie przyjmuje przychylnie braci, ale także zabrania tym, którzy chcą to czynić, i wyrzuca ich z kościoła.  11. Ukochany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten kto czyni źle, Boga nie oglądał.  12. O Demetriuszu wszyscy złożyli dobre świadectwo, nawet sama prawda. My również świadczymy, a wiesz, że nasze świadectwo jest prawdziwe.  13. Wiele miałem ci napisać, ale nie chcę ci pisać atramentem i trzciną.  14. Spodziewam się jednak szybko cię zobaczyć, wówczas ustami do ust pomówimy. Pokój tobie! Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org