Nowy Testament Popowskiego

Ewangelia Mateusza

Rozdział 3

1. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i nawoływał na judejskiej pustyni,  2. mówiąc: „Nawróćcie się, bo blisko już jest królestwo niebieskie”.  3. On właśnie był tym zapowiedzianym przez proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, wyrównajcie Jego ścieżki”.  4. Jan miał odzienie z wielbłądziej sierści, a na swych biodrach skórzany pas. Jego pokarmem były szarańcze i polny miód.  5. Przychodziła do niego wtedy Jerozolima, i cała Judea, i cały region Jordanu.  6. Przyjmowali od niego chrzest w wodach Jordanu i wyznawali swoje grzechy.  7. Kiedy zobaczył, że do jego chrztu przystępuje wielu faryzeuszów i saduceuszów, powiedział im: „O pomiocie żmij, kto was ostrzegł, by uciekać od zbliżającego się gniewu?  8. Wydajcie zatem owoc godny nawrócenia!  9. Nie sądźcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Zapewniam was bowiem, że Bóg potrafi z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.  10. Już leży siekiera przy pniu tych drzew. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i do ognia wrzucone.  11. Ja was chrzczę w wodzie dla nawrócenia, a Ten idący za mną jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny, by nieść Jego sandały. On was ochrzci w Duchu Świętym i w ogniu.  12. Ma On w swoim ręku szuflę do przewiewania zboża. Dokona oczyszczenia na swoim klepisku i zbierze swoje ziarna w swoim spichrzu, a plewy spali ogniem nieugaszonym”.  13. Wtedy przybył do Jana nad Jordan Jezus z Galilei, aby od niego przyjąć chrzest.  14. Jan jednak bronił Mu tego, mówiąc: „To ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”  15. Odpowiadając Jezus rzekł mu: „Zgódź się jednak, bo tak właśnie godzi się nam w pełni wykonać wszystko, co związane ze sprawiedliwością”. Wówczas się zgodził.  16. Zaraz po chrzcie wyszedł Jezus z wody. I oto otwarły się Mu niebiosa i zobaczył Ducha Bożego, jakby gołębicę, zstępującego na Niego.  17. I nagle z tych niebios głos zaczął mówić: „To jest mój Syn umiłowany. W nim złożyłem swoje postanowienia”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org