Nowy Testament Popowskiego

I List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 46 lat).
Czas:
Ok. 53 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Omówienie spraw dotyczących natury i praktyk Kościoła, zasad duchowego życia oraz zmartwychwstania.
Temat:
Dojrzałość, porządek i godność w duchowym życiu.

Rozdział 1

1. Paweł, z woli Boga powołany na apostoła Chrystusa Jezusa, oraz Sostenes, brat,  2. do Kościoła Bożego znajdującego się w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, do powołanych świętych, razem z wszystkimi wzywającymi w jakimkolwiek miejscu imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, [Pana] ich i naszego:  3. łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana, Jezusa Chrystusa.  4. Dziękuję nieustannie za was Bogu mojemu, za łaskę Boga, daną wam w Chrystusie Jezusie,  5. za to, że dzięki Niemu staliście się bogaci we wszystko: w każde słowo i w całe poznanie,  6. bo i świadectwo Chrystusowe umocniło się u was,  7. tak że czekając na objawienie się Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie odczuwacie braku w żadnym darze łaski;  8. On was także będzie umacniać aż do końca, abyście w dniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, byli bez zarzutu.  9. Godny wiary jest Bóg, od którego otrzymaliście powołanie do wspólnoty Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.  10. Wzywam was, bracia, przez imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli zgodni w mowie i by między wami nie było rozłamów, lecz byście byli do końca doskonali w tej samej myśli i w tym samym sądzie.  11. Dowiedziałem się bowiem o was, moi bracia, od ludzi Chloe, że spory są między wami.  12. A to mam tutaj na myśli, że każdy z was mówi: „Ja należę do Pawła”, „a ja do Apollosa”, „a ja do Kefasa”, „a ja do Chrystusa”!  13. Czyż podzielony jest Chrystus? Czy to Paweł został za was ukrzyżowany? Albo czy w imię Pawła przyjęliście chrzest?  14. Dziękuję za to, że poza Kryspusem i Gajusem nikomu z was chrztu nie udzieliłem,  15. tak że nikt nie może powiedzieć, że w imię moje przyjęliście chrzest.  16. Udzieliłem też chrztu domowi Stefanasa; a poza tym nie przypominam sobie, bym jeszcze kogoś ochrzcił.  17. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrztu udzielał, ale bym głosił ewangelię, i to nie dzięki biegłości słowa, by nie odbierać znaczenia krzyżowi Chrystusa.  18. Bo nauka krzyża jest głupotą dla idących do zguby, natomiast dla przyjmujących zbawienie, dla nas, jest mocą Boga.  19. Napisane jest bowiem: „Zniszczę uczoność uczonych i biegłych biegłość zniweczę”.  20. Gdzie uczony? Gdzie erudyta? Gdzie dociekliwy badacz tej tu doczesności? Czyż Bóg nie wykazał głupoty uczoności świata?  21. Bo gdy świat [swoją] uczonością nie poznał Boga w mądrości Boga, postanowił Bóg zbawić wierzących przez głupotę głoszenia.  22. I gdy Judejczycy domagają się znaków, a Hellenowie szukają uczoności,  23. my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego: dla Judejczyków zgorszenie, dla pogan głupotę;  24. a tylko dla powołanych — dla Judejczyków i Hellenów — [głosimy] Chrystusa jako moc Boga i Boga mądrość.  25. To głupie bowiem, pochodzące od Boga, więcej niż ludzie jest uczone i to niedołężne Boga od ludzi jest mocniejsze.  26. Bo spójrzcie, bracia, na [stan] waszego powołania: niewielu tam uczonych w sensie doczesnym, niewielu możnych, niewielu szlachetnego rodu.  27. Lecz właśnie co głupie dla świata wybrał Bóg, by zawstydzić uczonych, i co niedołężne dla świata wybrał Bóg, by zawstydzić mocne,  28. i co zupełnie bez rodu według świata, i co za nic miane, co zgoła nie istnieje, wybrał Bóg, by tego, co istnieje, okazać bezużyteczność,  29. aby nikt nie chełpił się sobą wobec Boga.  30. To od Niego [wyszło], że wy znajdujecie się w Chrystusie Jezusie, który dla nas stał się mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,  31. by było, jak jest napisane: „Kto się chełpi, niech Panem się chełpi”. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org