Nowy Testament Popowskiego

II List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Wyjaśnienie niejasności związanych z powtórnym przyjściem Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa i codzienne życie wierzących.

Rozdział 1

1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu, naszym Ojcu, i w Panu, Jezusie Chrystusie:  2. łaska wam i pokój od Boga Ojca, i od Pana, Jezusa Chrystusa.  3. Bogu zawsze powinniśmy za was, bracia, dziękować, jak przystoi, że bardzo wzrasta wasza wiara i potęguje się miłość wzajemna was wszystkich.  4. Dlatego także my chlubimy się wami w Kościołach Bożych z powodu waszej wytrwałej wiary wśród wszystkich waszych prześladowań i udręk.  5. [Będą one] dowodem dla sprawiedliwego sądu Bożego. Znosicie je, byście zostali uznani za godnych królestwa Bożego — dla niego właśnie cierpicie —  6. jeśli sprawiedliwe będzie u Boga odpłacić uciskiem uciskających was,  7. a wam uciskanym — odpoczynkiem wraz z nami, kiedy w ogniu płomieni objawi się z nieba Pan, Jezus, wraz z posłańcami swej mocy  8. i wymierzy karę nie uznającym Boga i nieposłusznym ewangelii Pana naszego, Jezusa.  9. Zapłacą karą wiecznej zguby z dala od oblicza Pana i z dala od majestatu Jego mocy,  10. gdy przyjdzie w owym dniu, by zostać uwielbiony w swoich świętych i okazać się godnym podziwu we wszystkich, którzy uwierzyli — bo nasze świadectwo znalazło u was wiarę.  11. Z myślą o tym modlimy się zawsze za was, by nasz Bóg uznał was godnymi wezwania i napełnił mocą wszelkie dobre pragnienie i czyn wiary,  12. aby zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa, w was, a wy — w Nim, dzięki łasce Boga naszego i Pana, Jezusa Chrystusa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org