Nowy Testament Popowskiego

I List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
Czas:
Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym lub Filippi.
Cel:
Wsparcie trzydziestoletniego duszpasterza radami na temat kierowania lokalną wspólnotą kościoła.
Temat:
Jezus Chrystus podstawą nauczania, a wiara czynna w miłości – jego celem.

Rozdział 1

1. Paweł, z ustanowienia Boga, naszego Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, naszej Nadziei, apostoł Chrystusa Jezusa,  2. do Tymoteusza, prawego syna w wierze: łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Pana naszego.  3. Jak cię prosiłem, gdy udawałem się do Macedonii, abyś pozostał w Efezie, wezwij tam tych niektórych, by nie głosili obcych nauk  4. ani nie trzymali się owych mitów i genealogii bez końca, bo służą one bardziej podniecaniu samych dociekań niż planowi Bożemu w zakresie wiary.  5. Celem tego wezwania jest miłość, mająca swe źródło w czystym sercu, w prawym sumieniu i w szczerej wierze.  6. Niektórzy przy nich się nie utrzymali i zabrali się do owego jałowego gadania.  7. To ludzie, którzy chcą uchodzić za mistrzów w Prawie, a nie rozumieją, ani co mówią, ani co tak z uporem głoszą.  8. My wiemy, że dobre jest Prawo, jeśli ktoś z niego korzysta w sposób prawy,  9. mając świadomość tego, że Prawo nie ściga sprawiedliwego, ale nieprawych i krnąbrnych, nieobyczajnych i grzeszących, bezbożnych i zepsutych, ojcobójców i matkobójców, morderców,  10. rozpustników, homoseksualistów, handlarzy ludźmi, kłamców, krzywoprzysięzców i co tam jeszcze występuje przeciwko zdrowej nauce,  11. opartej na ewangelii, która głosi chwałę błogosławionego Boga, co i mi zostało powierzone.  12. Dziękuję Temu, który mnie umocnił: Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za godnego zaufania, wyznaczając do swej służby,  13. choć przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i sprawcą krzywd. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, bo czyniłem to, nie wierząc, z nieświadomości.  14. Bezgraniczną swą wielkość objawiła łaska Pana naszego wraz z zaufaniem i miłością, które są w Chrystusie Jezusie.  15. Oto nauka godna wiary i pełnego przyjęcia: Chrystus Jezus przyszedł do tego świata, by zbawić grzeszników, a pierwszy z nich — to ja.  16. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, by na mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą swą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego uwierzą dla życia wiecznego.  17. Królowi wieków, nieprzemijalnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.  18. Według dotyczących ciebie wcześniejszych proroctw, synu mój, Tymoteuszu, takie oto wezwanie kładę przed tobą, byś zgodnie z nimi prowadził tę piękną walkę,  19. zachowując wiarę i prawe sumienie. Niektórzy wyzbyli się go i przez to ulegli katastrofie w wierze.  20. Należy do nich Hymenajos i Aleksander. Zostawiłem ich szatanowi, by doznawszy chłosty, więcej nie bluźnili. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org