Nowy Testament Popowskiego

II List Piotra

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 67 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Wskazanie na ogromne możliwości dostępne dla tych, którzy związali swoje życie z Panem Jezusem, oraz ostrzeżenie przed fałszywą nauką.
Temat:
Jezus Chrystus jedyną skarbnicą obietnic i możliwości.

Rozdział 1

1. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki wierności naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali udział w wierze równej wartością naszej:  2. łaska wam i pokój niech się pomnoży przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.  3. Przecież Boska moc Jego podarowała nam wszystko, co dotyczy życia i pobożności, pozwalając nam poznać Tego, który nas powołał dla swojej chwały i sławy.  4. Dlatego podarował nam drogocenne i bardzo wielkie obietnice, abyście opierając się na nich stali się uczestnikami Boskiej natury, o ile obronicie się przed zepsuciem, które jest w świecie z powodu żądzy.  5. Z tej właśnie racji, dołożywszy wszelkich starań, wzmocnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem,  6. poznanie wstrzemięźliwością, wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość pobożnością,  7. pobożność życzliwością braterską, życzliwość braterską miłością.  8. Jeśli je posiądziecie i mieć będziecie bogate, nie dopuszczą do tego, byście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  9. A kto ich nie ma, ślepcem jest, krótkowidzem, zapomniał o oczyszczeniu się ze swoich dawnych grzechów.  10. Dlatego, bracia, coraz gorliwiej starajcie się, aby umacniać w sobie to wasze wezwanie i wybór. To bowiem osiągając, nigdy nie upadniecie.  11. W ten sposób będzie wam przyznane bogate wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  12. Dlatego będę wam bez przerwy o tym przypominał, nawet jeśli to wiecie i utwierdzeni jesteście w obecnej już prawdzie.  13. Za słuszne uważam pobudzać waszą pamięć, jak długo przebywam w tej powłoce.  14. A wiem, że już rychłe jest porzucenie tej powłoki, jak to Pan nasz, Jezus Chrystus, mi objawił.  15. Więc zadbam właśnie o to, abyście po moim odejściu zawsze pamiętali o tym.  16. Przecież nie dlatego, że może poszliśmy za jakimiś wydumanymi mitami, udostępniliśmy wam poznanie mocy i przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, lecz dlatego, że my byliśmy naocznymi świadkami Jego majestatu.  17. On otrzymał od Ojca cześć i chwałę, kiedy spod wspaniałej chwały doszedł Go taki głos: „To jest mój Syn umiłowany. W Nim złożyłem swoje postanowienia”.  18. My też usłyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, bo byliśmy z Nim na owej świętej górze.  19. Dlatego za tym pewniejszą mamy prorocką naukę i wy dobrze robicie, że trzymacie się jej jak lampy świecącej w ciemnym miejscu, nim dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach.  20. A przy tym to przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie powstaje z prywatnej wypowiedzi.  21. Proroctwo bowiem nie z woli człowieka kiedyś zostało dane, lecz pod wpływem Ducha Świętego wypowiedzieli [je] ludzie od Boga. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org