Nowy Testament Popowskiego

II List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Prawda i miłość — broń przeciw fałszywej nauce.

Rozdział 1

1. Starszy do Wybranej Pani i do jej dzieci, których miłuję w prawdzie, a nie tylko ja sam, lecz i wszyscy, którzy znają prawdę,  2. gdyż prawda w nas trwa i będzie z nami zawsze.  3. Z nami będzie łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, w prawdzie i miłości.  4. Wielkiej radości doznałem, bo wśród twoich dzieci znalazłem postępujących w prawdzie, zgodnie z przykazaniem, które otrzymaliśmy od Ojca.  5. A teraz proszę cię, Pani o to — a nie o nowym przykazaniu ci piszę, mamy je przecież od początku — abyśmy jedni drugich miłowali.  6. Miłością jest to, że postępujemy według Jego przykazań. Przykazaniem jest, abyśmy w niej, tak jak słyszeliście od początku, postępowali.  7. Wielu oszukańców poszło do świata. Nie uznają oni, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Każdy taki jest właśnie oszukańcem i antychrystem.  8. Czuwajcie nad sobą, abyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz byście otrzymali pełną zapłatę.  9. Każdy, kto poprawia i nie trzyma się nauki Chrystusa, nie ma Boga. A jeśli ktoś trzyma się tej nauki, to taki ma i Ojca, i Syna.  10. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie wpuszczajcie go do domu i nie pozdrawiajcie go.  11. Kto bowiem pozdrawia go, staje się uczestnikiem jego złych czynów.  12. Choć wiele mam wam do powiedzenia, to nie chcę przez kartę i atrament. Lecz mam nadzieję, że przybędę do was i osobiście z wami porozmawiam, by nasza radość była pełna.  13. Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej Siostry. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org