Nowy Testament Popowskiego

III List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Prośba o przyjęcie misjonarzy i o wyprawienie ich w dalszą drogę.
Temat:
Współpraca na rzecz prawdy.

Rozdział 1

1. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego prawdziwie miłuję.  2. Umiłowany, życzę ci, abyś we wszystkim cieszył się pomyślnością i abyś był zdrowy, tak jak pomyślnością cieszy się twoja dusza.  3. Bardzo się uradowałem, gdy przybyli bracia i dają świadectwo twej prawdzie, że ty postępujesz zgodnie z prawdą.  4. Nie mam większej nad to radości, niż kiedy słyszę, że moje dzieci trzymają się prawdy.  5. Umiłowany, rzecz godną wiary zrobisz, gdy tak postąpisz względem tych tu braci, i to przybyszów.  6. Oni wobec Kościoła wystawiają świadectwo twojej miłości. Otóż dobrze postąpisz, gdy wyprawisz ich w drogę w sposób godny Boga.  7. Przecież wyruszyli dla tego Imienia, niczego nie biorąc od pogan.  8. My powinniśmy takich podejmować, abyśmy zostali współpracownikami prawdy.  9. Napisałbym coś do Kościoła, lecz Diotrefes, który lubi być pierwszy w nim, nie uznaje nas.  10. Dlatego jeśli przybędę, wypomnę mu wszystko, co robi, gadając o nas złymi słowami. I nie poprzestaje na tym, lecz sam braci nie podejmuje, a chcącym zabrania i wyrzuca z Kościoła.  11. Umiłowany, zła nie naśladuj, lecz dobro. Kto dobrze czyni, jest od Boga; kto czyni źle, nie dostrzegł Boga.  12. Demetriuszowi wszyscy wystawiają [dobre] świadectwo, a także sama prawda. I my wystawiamy świadectwo, a wiesz, że nasze świadectwo jest prawdziwe.  13. Wiele miałbym ci do napisania, lecz nie chcę ci pisać atramentem i trzciną.  14. Mam nadzieję, że wkrótce cię zobaczę i porozmawiamy bezpośrednio. Pokój ci. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie każdego z przyjaciół. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org