Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

Ewangelia Mateusza

Rozdział 11

1. I stało się, kiedy skończył Jezus rozporządzając dwunastu uczniom jego, przeszedł stamtąd nauczać i głosić w miastach ich.  2. Zaś Jan usłyszawszy w więzieniu czyny Pomazańca, posławszy przez uczniów jego1  3. powiedział mu: Ty jesteś (tym) przychodzącym, czy drugiego mamy oczekiwać?  4. I odpowiadając Jezus powiedział im: Wyruszywszy oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie.  5Ślepi znowu widzą i chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani, i głusi słyszą, i martwi podnoszą się, i biednym (głoszona) jest dobra nowina.  6I szczęśliwy jest, który nie zostałby przywiedziony do obrazy przeze mnie.  7. (Gdy ci) zaś (wyruszali), zaczął Jezus mówić tłumom o Janie: Co wyszliście na pustkowiu oglądać? Trzcinę przez wiatr chwianą?  8Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie (szaty) przyodzianego? Oto miękkie noszący w domach królów są.  9Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, i więcej (niż) proroka.  10Ten jest. o którym napisane jest: Oto ja wysyłam zwiastuna2 mego przed obliczem twym, który uładzi drogę twą przed tobą.  11Amen mówię wam, nie zbudził się wśród zrodzonych z kobiet większy (od) Jana Chrzciciela. Zaś mniejszy w królestwie niebios większy (od) niego jest.  12Od zaś - dni Jana Chrzciciela aż do teraz królestwo niebios gwałtowi ulega i gwałtownicy porywają je.  13Wszyscy bowiem prorocy i Prawo aż do Jana prorokowali.  14I jeśli chcecie przyjąć, on jest Eliaszem mającym przyjść.  15Mający uszy niech słucha.  16Komu zaś przyrównam pokolenie to? Podobne jest dzieciom siedzącym na - rynkach, co przemawiając do - drugich  17mówią, Zagraliśmy na flecie3 wam i nie zatańczyliście, zaczęliśmy zawodzić i nie uderzyliście się (w piersi).  18Przyszedł bowiem Jan ani jedzący ani pijący i mówią: Demona ma.  19Przyszedł Syn Człowieka jedzący i pijący i mówią: Oto człowiek żarłoczny i pijący wino, poborców przyjaciel i grzeszników. I usprawiedliwiona została - mądrość z czynów jej.  20. Wtedy zaczął łajać miasta, w których stały się bardzo liczne dzieła mocy jego, że nie zmieniły myślenia:  21Biada ci, Korozain, biada ci, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie stały się dzieła mocy, (które stały się) wśród was, dawno w worze i popiele zmieniłyby myślenie.  22Nadto mówię wam: Tyrowi i Sydonowi znośniej będzie w dniu sądu niż wam.  23I ty, Kafarnaum: Czy aż do nieba będziesz-wywyższone? Aż do otchłani zejdziesz, Bo gdyby w Sodomie stały się dzieła mocy, (które stały się) (u) ciebie, pozostałaby aż do dzisiaj.  24Nadto mówię wam, że ziemi Sodomy znośniej będzie w dniu sądu niż tobie.  25. W owej porze odpowiadając Jezus rzekł: Wyznaję4 cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo ukryłeś to przed mądrymi i rozumnymi i odsłoniłeś to małoletnim.  26Tak. Ojcze, bo tako upodobanie stało się przed tobą.  27Wszystko mi przekazane zostało przez Ojca mego, i nikt (nie) poznaje Syna, jeśli nie Ojciec, ani Ojca ktoś poznaje, jeśli nie Syn i komu postanawiałby - Syn odsłonić.  28Chodźcież do mnie wszyscy - trudzący się i obciążeni, i ja dam odpocząć wam.  29Bierzcie jarzmo me na was i uczcie się ode mnie, bo łagodny jestem i uniżony sercem, i znajdziecie wypoczynek - duszom waszym.  30Bowiem jarzmo me łagodne i ciężar mój lekki jest. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org