Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

Ewangelia Mateusza

Rozdział 3

1. W zaś dniach owych przybywa Jan Chrzciciel głoszący na pustkowiu Judei  2[i] mówiący: Zmieniajcie myślenie, zbliżyło się bowiem królestwo niebios.  3. Ten bowiem jest nazwany1 przez Izajasza proroka mówiącego: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, proste czyńcie ścieżki jego.  4. Sam zaś Jan miał odzienie jego z włosów wielbłąda i pas skórzany wokół biodra jego, zaś pokarm był jego szarańcze i miód dziki.  5. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea i cała okolica Jordanu,  6. i byli zanurzani2 w Jordanie rzece przez niego, wyznający3 grzechy ich.  7. Zobaczywszy zaś licznych (z) faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu4 jego, powiedział im: Płody żmij, kto pokazał wam, (jak) uciec od mającego przyjść gniewu?  8. Uczyńcie więc owoc godny zmiany myślenia  9. i nie uznajcie za słuszne mówić w sobie: Ojca mamy Abrahama, mówię bowiem wam, że może Bóg z kamieni tych podnieść5 dzieci Abrahamowi.  10. Już zaś siekiera do korzenia drzew przylega. Każde więc drzewo nie czyniące owocu pięknego wycięte zostaje i w ogień wrzucane zostaje.  11. Ja was zanurzam w wodzie ku zmianie myślenia. Zaś za mną przychodzący silniejszy (ode) mnie jest, którego nie jestem wart6 sandały unieść. On was zanurzy w Duchu Świętym i ogniu.  12. Którego wiejadło w ręku jego i wyczyści klepisko jego i zbierze zboże jego do składu, zaś plewę spali ogniem nieugaszonym.  13. Wtedy przybywa Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, (by) zostać zanurzonym przez niego.  14. Zaś Jan powstrzymywał go mówiąc: Ja potrzebę mam przez ciebie być zanurzonym i ty przychodzisz do mnie?  15. Odpowiadając zaś Jezus rzekł do niego: Dopuść teraz, tak bowiem przystojne jest nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy dopuszcza go.  16. Zostawszy zanurzonym zaś Jezus zaraz wyszedł z wody. I oto otwarte zostały [mu] niebiosa i zobaczył Ducha Boga schodzącego jakby gołąb [i] przychodzącego na niego.  17. I oto głos z niebios mówiący: Ten jest Syn mój umiłowany, w którym upodobałem. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org