Nowy Testament Popowski-Wojciechowski

Ewangelia Mateusza

Rozdział 7

1Nie sądźcie, aby nie zostaliście osądzeni.  2(Jakim) bowiem sądem sądzicie, osądzeni zostaniecie, i w jakiej mierze mierzycie, odmierzone zostanie wam.  3Dlaczego zaś widzisz drzazgę w oku brata twego, zaś w twoim oku belki nie zauważasz?  4Lub jak powiesz - bratu twemu: Dopuść, niech wyrzucę - drzazgę z oka twego, i oto belka w oku twoim?  5Obłudniku, wyrzuć najpierw z oka twego belkę. i wtedy przejrzysz. (by) wyrzucić drzazgę z oka brata twego.  6Nie dajcie świętego psom, ani nie rzućcie pereł waszych przed świnie, coby nie zdeptały was stopami ich i zwróciwszy się (nie) rozerwały was.  7Proście i dane będzie wam, szukajcie i znajdziecie, pukajcie i otworzone będzie wam.  8Każdy bowiem proszący bierze, i szukający znajduje, i pukającemu otworzone będzie.  9Albo kto jest z was człowiek (taki), którego poprosi syn jego (o) chleb - nie kamień poda mu!1  10Albo i rybę poprosi nie węża poda mu!2  11Jeśli więc wy źli będąc umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, ileż bardziej Ojciec wasz w niebiosach da dobre proszącym go.  12Wszystko więc, co by chcieliście, aby czynili wam ludzie, tak i wy czyńcie im. Takie bowiem jest Prawo i Prorocy.  13Wejdźcie przez wąską bramę. Bo szeroka brama i przestronna droga odprowadzająca w zgubę, i liczni są wchodzący przez nią.  14Cóż za wąska brama i ścieśniona droga - odprowadzająca w życie, i nieliczni są znajdujący ją.  15Wystrzegajcie się kłamliwych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owiec, od wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi.  16z owoców ich poznacie ich. (Czy) zbierają z cierni winne grona lub z ostu figi?  17Tak każde drzewo dobre owoce piękne czyni, zaś zepsute drzewo owoce złe czyni.  18Nie może drzewo dobre owoców złych czynić, ani drzewo zepsute owoców pięknych czynić.  19Każde drzewo nie czyniące owocu pięknego wycinane jest i w ogień rzucane jest.  20Zatem z owoców ich poznacie ich.  21Nie każdy mówiący mi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios, ale czyniący wolę Ojca mego w niebiosach.  22Liczni powiedzą mi w ów dzień: Panie, Panie, nie twoim imieniem prorokowaliśmy, i twoim imieniem demony wyrzuciliśmy, i twoim imieniem dzieła mocy liczne uczyniliśmy?  23I wtedy ogłoszę im, że: Nigdy (nie) poznałem was, odstępujcie ode mnie czyniący bezprawie.  24Każdy więc, który słucha mych słów tych i czyni je, podobny będzie3 mężowi rozsądnemu, który zbudował jego dom na skale.  25I spadł deszcz i przyszły rzeki i zadęły wiatry i napadły dom ów, i nie upadł, fundament miał bowiem na skale.  26I każdy słuchający mych słów tych i nie czyniący ich, podobny będzie mężowi głupiemu, który zbudował jego dom na piasku.  27I spadł deszcz i przyszły rzeki i zadęły wiatry i uderzyły dom ów, i upadł i był upadek jego wielki.  28. I stało się, kiedy zakończył Jezus słowa te. zdumiewały się tłumy na naukę jego.  29. Był bowiem nauczający ich jak władzę mający i nie jak uczeni w piśmie ich. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyny Wydawniczej „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org